Hjem > Udenlandsk arbejdskraft og udstationering

Udenlandsk arbejdskraft og udstationering

Der er mange ting at holde styr på, når man rekrutterer udenlandsk arbejdskraft eller sender medarbejdere rundt i verden. Og med den markante mangel på kvalificeret arbejdskraft vil mange virksomheder i den maritime industri have behov for at søge globalt.

Derfor lancerer Danske Maritime nu et nyt afsnit på hjemmesiden, hvor vi har samlet vigtig information.

Kontakt:
Chefjurist Mona Hyldgaard Møller, mhm@danskemaritime.dk

Flyer til Udenlandsk arbejdskraft

Materiale fra webinar den 29. november 2022 Udenlandsk arbejdskraft som pdf

Links til relevante referencer:

Arbejdsvilkår i Europa

Reglerne om arbejds- og opholdstilladelse:

Reglerne om søfarende

Social sikring

Aftale efter Brexit

A1 – attester

Reglerne om arbejdsmiljø

Fritagelses- og visumregler