Hjem > Udenlandsk arbejdskraft og udstationering

Udenlandsk arbejdskraft og udstationering

Der er mange ting at holde styr på, når man rekrutterer udenlandsk arbejdskraft eller sender medarbejdere rundt i verden. Og med den markante mangel på kvalificeret arbejdskraft vil mange virksomheder i den maritime industri have behov for at søge globalt.

Derfor lancerer Danske Maritime nu et nyt afsnit på hjemmesiden, hvor vi har samlet vigtig information.

Udover rekrutteringsspørgsmål, oplever vi også en del spørgsmål om beskatning og særlige sociale forhold. Dette vil vi tage fat på ved vores næste seminar om emnet efter nytår 2023, og vi står derudover til rådighed for vores medlemmer, når der opstår spørgsmål.

Kontakt:
Chefjurist Mona Hyldgaard Møller, mhm@danskemaritime.dk

Flyer til Udenlandsk arbejdskraft

Materiale fra webinar den 29. november 2022 Udenlandsk arbejdskraft som pdf

Links til relevante referencer:

Arbejdsvilkår i Europa

Reglerne om arbejds- og opholdstilladelse:

Reglerne om søfarende

Social sikring

Aftale efter Brexit

A1 – attester

Reglerne om arbejdsmiljø

Fritagelses- og visumregler