Hjem > Nyheder > Ny rapport viser markant beskæftigelsesbehov i Det Blå Danmark
31. januar 2024

Ny rapport viser markant beskæftigelsesbehov i Det Blå Danmark

Store muligheder og store udfordringer går hånd i hånd. Det Blå Danmark står over for en række vigtige, store opgaver i den kommende årrække. I en ny rapport har COWI set nærmere på beskæftigelsesbehovet, når der skal bygges havvindmølleparker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst. Samtidig sammenligner rapporten Danmark med andres landes investeringer i forskning og udvikling, som er centralt for at udvikle fremtidens grønne løsninger

Konkluderende viser rapporten et meget stort beskæftigelsesbehov, som på tværs af uddannelsesniveauer vil kræve en stor indsats for at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer alle de andre opgaver, som branchen løser, og tallene kalder således på både politisk fokus, flere målrettede offentlige investeringer til det maritime område og på mulige egne initiativer.

For opgaverne er af stor betydning for Danmark og rummer store potentialer for både vækst, udvikling, grøn omstilling, sikkerhed, forsyningssikkerhed og eksport. Som beskrevet i rapporten er Danmark i top-10 over verdens største skibsfartsnationer og kendt som teknologisk frontløber på den grønne omstilling, hvilket også indtænkes i den kommende opgradering af Søværnet. Men paradoksalt nok viser afsnittet om allokerede offentlige investeringer i forskning og udvikling på det maritime område, at Danmark halter bagud, så dette er der behov for at se på sammen med Folketinget.

For CO2-fangst og havvindmølleparker viser rapporten et beskæftigelsesbehov på henholdsvis 894 årsværk   og 21.489 årsværk i Det Blå Danmark i perioden 2023-2035. På forsvarssiden estimerer Danske Maritime, at det kræver 1.000 årsværk at producere første skib. Folketinget har indledende lagt op til at få bygget i alt seks nye patruljeskibe, som nu er på tegnebrættet.

På alt fra ufaglærte til de højest uddannede kommer branchen til at mangle medarbejdere, og undersøgelsen kan nu indgå i det videre arbejde med at målrette og opgradere uddannelserne, sikre gode elev- og lærlingemuligheder, sikre gode muligheder for efter- og videreuddannelse, drøfte adgangen til udenlandsk arbejdskraft og i det hele taget tage alle midler i brug for at løse udfordringerne.

For på alle områder er der tale om en bunden opgave, som Det Blå Danmark sætter sig i spidsen for til gavn for hele samfundet.

Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, siger:

”Rederierne og den maritime industri er helt centrale i den grønne omstilling. Uden Det Blå Danmark kan vi skyde en hvid pind efter at opnå vores ambitiøse danske klimamål. Arbejdskraftsudfordringen i Det Blå Danmark er således ikke blot en udfordring for det enkelte rederi og den enkelte virksomhed. Det er en samfundsudfordring, som vi kun kan løse i fællesskab, og vi har brug for øget fokus på offentlige investeringer i den nødvendige infrastruktur, uddannelse og forskning.”

Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime, siger:

”På forsvarsområdet gør vi netop nu klar til at forsyne Søværnet med nye, topmoderne fartøjer, som bliver en markant opgradering på både funktionalitet og klimaaftryk. Vi har bedt om en langsigtet plan for udskiftning af Forsvarets mange ældre skibe, netop for at kunne sikre såvel de fysiske rammer som antallet af kvalificerede medarbejdere. Rapporten er et bidrag til at sikre den politiske forståelse af, at branchen på den ene side står klar til at løse en række store, vigtige opgaver, men samtidig har brug for politisk opbakning og målrettede investeringer. For manglen på arbejdskraft er en kæmpe udfordring, som vi kun kan løse sammen.”

Keld Bækkelund, formand for CO-industris maritime udvalg, siger:

”Det Blå Danmark er en afgørende danske styrkeposition. Både den grønne omstilling og det nye forsvarsforlig kan sikre endnu mere fremgang i industrien, men det kræver helt afgjort flere faglærte, styrkede erhvervsuddannelser og et politisk fokus på god infrastruktur i og omkring vores havne”.

Rapporten bliver i dag fremlagt ved de tre organisationers fælles konference på Christiansborg med støtte fra Den Danske Maritime Fond. På konferencen bliver fremtidens beskæftigelsesbehov også belyst af erhvervsminister Morten Bødskov (S), Emilie Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og drøftet med erhvervsordførere Mette Reissmann (S), Charlotte Bagge Hansen (M), Katrine Robsøe (RV) & Louise Schack Elholm (V).

Fakta:

Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige absolutte styrkepositioner og Danmarks største enkeltstående eksporterhverv. Sektoren har i perioden 2009-2019 oplevet en produktivitetsvækst på 9 % om året, mod 2 % i den samlede danske økonomi.

Eksporten udgør i sig selv 86 % af den samlede produktion i Det Blå Danmark og ca. en tredjedel af den samlede eksport i Danmark. Den gennemsnitlige vareeksport pr. ansat er samtidigt dobbelt så høj i den maritime industri, end den er i andre eksportvirksomheder. Samtidig skabes der stor værdi i erhvervene i Det Blå Danmark. For hver beskæftiget, skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget bruttoværditilvækst (BVT) som den gennemsnitlige branche i dansk økonomi.

Rapporten med overblikket over behovet for de enkelte faggrupper kan læses her: Arbejdskraft til Det Blå Danmark rapport 5.0

Læs mere om