Danske Maritime vil mindske administrative byrder ved ny kinesisk lov om elektrisk udstyr

For at undgå unødvendige administrative byrder for danske maritime virksomheder, der eksporterer eller sælger elektrisk eller elektronisk udstyr til skibsbygningsindustrien i Kina, arbejder Danske Maritime for øjeblikket aktivt for at få de kinesiske myndigheder til at bekræfte, at skibe og elektronisk udstyr, der anvendes om bord på skibene, fortsat vil være undtaget under en nye kinesisk lov.
En opdateret version af den kinesiske lov om elektrisk og elektronisk udstyr træder i kraft den 1. juli 2016. Loven, også benævnt China RoHS2, forventes ændret. Der har været en formodning om, at transportmidler som f.eks. skibe samt elektrisk og elektronisk udstyr til brug i transportmidler, herunder f.eks. maritimt udstyr, inddrages under China RoHS2. Det er ikke tilfældet under hverken China RoHS1 eller den europæiske RoHS2 (direktiv 2011/65/EU). Både den kinesiske og europæiske RoHS-lovgivning har til formål at begrænse eller helt forbyde brugen af skadelige stoffer i elektronisk og elektrisk udstyr.
Hvis anvendelsesområdet under China RoHS2 udvides, vil det medføre en markant forøgelse af de administrative byrder for danske maritime leverandør virksomheder, der eksporterer til det kinesiske skibsbygningsmarked og begrænse deres mulighed for salg i Kina og eksport til landet.
De administrative byrder vedrører både skærpede krav til mærkning og registrering samt til offentliggørelse og indrapportering om indhold af eventuelle skadelige stoffer. De skyldes også, at den kinesiske lov derved kommer til at adskille sig væsentligt fra den europæiske, hvilket yderligere komplicerer situationen for leverandørvirksomhederne. Desuden ender mange skibe bygget i Kina under udenlandsk flag, og derved reeksporteres det maritime udstyr reelt ud af Kina igen.
Danske Maritime håber, at myndighederne inden for kort tid udsender en skriftlig bekræftelse.