Hjem > Nyhedsbreve - indlæg > Danske værfter slås mod andre landes statsstøtte
16. april 2018

Danske værfter slås mod andre landes statsstøtte

Af adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime

De danske værfter klarer sig rigtig godt. Det er på trods af meget svære odds, fordi det marked, de befinder sig i, er udsat for ulige konkurrence fra andre lande.

Det handler om lande, vi sædvanligvis sammenligner os med og kæmper om ordrerne med.

F.eks. har man i Spanien et leasing-system, som giver de spanske værfter, hvad der svarer til 15 pct. i statsstøtte via store skattemæssige fradrag.

Desuden er det muligt for stater at styrke forskning og udvikling inden for EU’s rammer, og det kan bruges til en art skjult statsstøtte.

Vi ser på området for forskning, udvikling og innovation, at andre lande har ordninger, der sikrer, at deres værfter er på forkant med den teknologiske udvikling. De går ganske enkelt ind og giver støtte til teknologiske miljøinstallationer.

Dertil kommer gode finansieringsordninger, der giver renteniveauer på 1,5 procent, som vi har set i mange lande både i og uden for Europa. Det gælder ikke kun skibsbygning, men også ved montering af nyt udstyr om bord på skibene.

De strenge krav til arbejdsmiljø i Danmark betyder desuden, at danske værfter skal kæmpe endnu hårdere end landene omkring os, som har ringere håndhævelse af reglerne for arbejdsmiljø – som f.eks. regler om støj og støv i forhold til naboer.

Siden de danske værfter konkurrerer med værfter, der i højere grad bliver tilgodeset af deres regeringer, må de jo have nogle fordele. De leverer bl.a. til tiden, de leverer høj kvalitet, og de er effektive, derfor klarer de sig godt i forhold til de andre lande.

Værfterne har dygtige medarbejdere, og det er vigtigt at fortsætte med at sikre, at vores medarbejdere er dygtige, og at vi har tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden, som kan bidrage til vores dygtige danske værfters fortsatte virke.

Vi har ikke ordninger i Danmark, der er fordelagtige på samme måde som i udlandet, men danske værfter bør selvfølgelig have samme muligheder som deres konkurrenter. Lige konkurrencevilkår er vel ikke et urimeligt krav!

Læs mere om