Hjem > Fokusområder > Få hjælp til at søge tilskud
19. november 2019

Få hjælp til at søge tilskud

Nu tilbyder Danske Maritime assistance til medlemmer, der ønsker at opnå tilskud til deres teknologiudvikling og administration af projekter med tilskud.

Vi hjælper med:

  • At finde relevante tilskudsordninger i Danmark eller EU
  • At gennemgå og understøtte udarbejdelsen af ansøgningen
  • At planlægge administration og afrapportering af projekter med tilskud

Find det rette program

EU og Danmark har en række forskellige tilskudsprogrammer med relevans for maritime virksomheder. Her kan du læse de forskellige programmer: (link til dokumentet med oversigten m. beskrivelser)

Hvis du overvejer at søge

Som det fremgår, har EU og Danmark en lang række forskellige tilskudsprogrammer med relevans for maritime virksomheder. Men selv om disse programmer indeholder store beløb at dele ud, er det ikke nødvendigvis let at opnå tilskud, fordi det kræver en særdeles god ansøgning.

Derfor har vi syv anbefalinger til, hvordan du laver en god ansøgning:

  1. Tag afsæt i programmets baggrund. EU og den danske regering har et særligt fokus på teknologisk udvikling indenfor de områder, som bidrager positivt til de politiske visioner. Fx for at opnå CO2 reduktioner, miljøforbedringer, øget vækst eller højere beskæftigelse.
  2. Afdæk præcist, hvad der søges i programmet og opdel dette i elementer, som tydeligt viser, hvorledes ansøgningen og virksomhedens kompetencer matcher.
  3. Beskriv meget tydeligt den innovation og de effekter, I ønsker at opnå.
  4. Få udarbejdet et realistisk budget for projektet og dets aktiviteter.
  5. Hav et godt konsortium, hvis flere partnere kræves. Mød partnerne og klargør, hvad projektet indebærer, og aftal en arbejdsplan for udarbejdelsen af ansøgningen.
  6. Skriv en læservenlig tekst med illustrationer, tabeller, underafsnit og en god layout.
  7. Afsæt tid til ansøgningens udarbejdelse. Det kan tage tre måneder at skrive en god, større ansøgning.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Så er du meget velkommen til at kontakte:

Niels Freese
Forretningsudvikler & projektleder hos Danske Maritime
nif@danskemaritime.dk
Tlf.:+45 42 14 95 28

 

Eksempler på projekter, som har opnået støtte:

Bawat
Ballastvand, Containeriseret behandlingsanlæg
Miljøstyrelsen, MUDP, og Markedsmodningsfonden
Bawat er bevilget mere end 3 mio kr. i tilskud fra til at undersøge markedet for containeriseret ballastanlæg samt bygning af en prototype. Prototypen er meget snart færdig konstrueret og forventes testet i Belgien i Q1 2020.

 

Ballard, Hvide Sande Skibsværft, OMT, Aarhus Universitet og Fyns Maritime Klynge
Energistyrelsen, EUDP-2018 (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)
Tilskud: 5,2 mio. kr.
HFC Marine
Forundersøgelse af hybrid elektrisk fremdrift af skibe, hvor strømmen er delvist fra batterier, delvist genereret om bord ved hjælp af brændselsceller og hydrogen. En række forhold undersøges, herunder placering af og sikkerhed for brint ombord og afkøling af brændselscelle. Projektet er basis for et demonstrationsprojekt i Danmark.

 

Alfa Laval Aalborg A/S, Haldor Topsøe A/S
Miljøstyrelsen, Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), 2018
Tilskud: 1,6 mio. kr.
Udvikling af katalytisk filter til skibe
Udvikling af et katalytisk filter til marinebrug, der fjerner både NOx, PM og BC fra udstødningsgassen fra store dieselmotorer. Filtret vil indgå som en delkomponent i et komplekst udstødsgas-system, der inkluderer en udstødskedel samt en skrubber til fjernelse af svovl-oxider.

 

Læs mere om