Flere lærlinge i praktik i den maritime industri – skal vi dele?

Tre industrivirksomheder (MAN Diesel & Turbo i København, DI-Teknik i Køge og DISA Industries A/S i Taastrup) er fra januar 2017 gået sammen om at deles om en elektrikerlærling og har etableret en såkaldt deleordning.

Det betyder, at virksomhederne har udarbejdet en aftale, der gensidigt forpligter dem på at samarbejde om hele uddannelsen, dvs. alle praktikperioder fra start til slut. Således sikres det, at der er styr på ud-dannelsens indhold og sammenhæng, samtidig med at lærlingen er sikret sin fulde uddannelse.

Aftaleformen kan i princippet være både kombinationsaftale eller ordinær aftale med udstationering, sidstnævnte er valgt i dette tilfælde.

Jonas Weinreich er startet hos MAN Diesel & Turbo, hvor han skal være det første års tid, hvorefter han efter skoleophold, skal videre til DI-Teknik for så af slutte hos DISA Industries A/S. Planen er at få tre lærlinge i rotation på sigt, så alle virksomheder har en lærling på samme tid, men forskudt.

Fra venstre: Den maritime lærlingekoordinator i projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” i Danske Maritime, Jo Dietrich, elektriker delelærling Jonas Weinreich og den ansvarlige for lærlinge på MAN Diesel & Turbo, Denni Kragh.

Jeg forventer mig meget af deleordningen – blandt andet at blive lukket positivt ind i erhvervslivet og at blive fagligt udfordret. Det er allerede godt i gang her på MAN Diesel & Turbo, hvor jeg får mange forskellige opgaver, som nogle gange vil være i samarbejde med en af de andre virksomheder i deleordningen”. Jonas Weinreich, lærling på MAN Diesel & Turbo, København.

Selv om MAN Diesel & Turbo og DI-Teknik godt kan uddanne en elektrikerlærling selv, ser man flere fordele i at dele med andre. En delelærling får nemlig:

  • bredere faglige kompetencer indenfor industrien
  • kendskab til flere virksomhedskulturer
  • større netværk blandt lærlinge og medarbejdere
  • større chance for at opnå kompetencer indenfor sprog, projektledelse, flerkulturel forståelse og internationalt udsyn.

Som den ansvarlige for lærlinge på MAN Diesel & Turbo gennem mange år, har Denni Kragh positive forventninger til ordningen:

Med en deleordning, hvor tre virksomheder går sammen, forventer jeg, at vi fx med tre elektrikerlærlinge i en rotationsordning får uddannet flere, end vi ellers ville havde gjort, og at de bliver meget bredere og dygtigere ved at blive udsat for mange andre ting, end de kun ville blive udsat for i én virksomhed”.

Elektrikervirksomheden DI-Teknik ser også en styrke i at udvikle bredere elektrikerkompetencer, end man ellers ville have gjort. Når lærlingen er på MAN Diesel & Turbo, er han med på projekter, som han ikke ville have været med på, hvis han blot havde været hos DI-Teknik og omvendt. Som det tredje krydderi bidrager DISA Industries A/S med kompetencer indenfor automation på større industriprodukter – erfaringer som ingen af de to andre virksomheder vil kunne give en lærling.

Jørgen Bagger fra DI-Teknik er heller ikke bange for at miste lærlingen til en af de andre virksomheder:

Skulle lærlingen vælge ansættelse i en af de andre virksomheder, eller en helt fjerde, efter endt uddannelse, så er det, hvad der sker. Det er op til den unge, hvilken vej han eller hun vil gå. Det kan man som virksomhed alligevel ikke have kontrol over – det væsentlige er, at vi bidrager til at uddanne flere unge mennesker, at vi kan tilbyde en spændende uddannelse, samt at vi sikrer, at vi har den arbejdskraft, som hele branchen skal bruge nu og i fremtiden”, Jørgen Bagger, Projekt Ingeniør, HR, Sikkerhed & Miljø i DI-Teknik.

I det nordjyske er MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn også med i en deleordning om en elektrikerlærling sammen med to andre virksomheder. Her er lærlingen startet i Mariendal Electrics og har erfaret op til flere gange at skifte fra den ene virksomhed til den anden:

Det er meget, meget spændende at være delelærling, men også hårdt at skulle indstille sig på at skifte mellem virksomheder. Planen er, at jeg skal følge de opgaver, der er imellem virksomhederne. Det kan være indenfor to dage, så jeg skal være meget fleksibel”, Nick Pedersen, elektriker delelærling for MAN Diesel & Turbo, Mariendal Electrics og Soft & Teknik A/S i Frederikshavn.

Fra venstre: Den maritime lærlingekoordinator Anette H. Sørensen, MARCOD, og elektriker delelærling Nick Pedersen.

Eftersom fleksibilitet er en efterspurgt kompetence fra flere virksomheder, er det derfor en fordel at lære dette i løbet af sin læretid, frem for først at få ”chokket”, når man starter i et job, hvor man skal kunne flytte sig efter opgaven.

Hvordan er deleordningen kommet i stand?

Deleordningen er initieret og koordineret i regi af projektet ”Fremtidens Maritime Håndværker” af den maritime lærlingekoordinator, som et led i en større indsats om at skabe flere praktikpladser i maritime industrivirksomheder i Region Hovedstaden frem til 2018.

Ordningen er oprindeligt inspireret af føromtalte ordning i Nordjylland, og formålet er at afprøve nye former for praktikaftaler, som kan skabe muligheder for samarbejde om at uddanne flere lærlinge til den maritime industri, både på tværs af Region Hovedstaden og på tværs af hele landet. For brancheforeningen Danske Maritime, som er partner i ”Fremtidens Maritime Håndværker”, er det et håb, at deleordninger kan medvirke til at gøre de tekniske erhvervsuddannelser mere attraktive ved at tilbyde en bredere palette af muligheder i den maritime industri. Samtidig håber man på, at deleordninger kan etableres på tværs af regioner i hele landet, og således også styrke den maritime industri fra nord til syd.

Deleordningen er også udformet efter inspiration fra mejeriindustrien, hvor de i mindst 20 år har haft en bestemmelse om, at lærlinge, for at få så brede kompetencer som muligt, skal i praktik på to virksomheder. Eksempelvis skal en faglært kunne producere både ost og konsummælk, så uddannelsen ikke bliver for snæver.

På samme måde kan en deleordning give mulighed for, at fx en industritekniker eller elektriker lærer flere metoder og produktionsforhold indenfor sit fag, end hvis han/hun blot havde været i én virksomhed i hele sin læretid.

Konklusion

Overalt i den maritime industri og i industrien generelt kan deleordninger være en fordel, også da der er virksomheder, som enten ikke kan godkendes til en fuld uddannelse, eller som ikke har ordrer nok i bogen til at have en lærling på fuld tid. Ved at gå sammen med andre virksomheder, store som små, kan alle således bidrage til at uddanne flere lærlinge og få den arbejdskraft, som de fleste mærker manglen på allerede nu.