Hjem > Medlemmer > DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
2. november 2017

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Hos DBI er vi specialiserede i brand og sikring og arbejder målrettet for at introducere nye metoder for brandrådgivning på det maritime felt.

Vi tilbyder værktøjer og services til mere fleksibel og dynamisk brandrådgivning for den danske maritim- og udstyrsindustri. Vi hjælper ikke kun med godkendelse af produkter, men med brandsikkerhed over hele linjen – både i den tidlige produktudvikling, i designfasen og i den efterfølgende drift.

Vi arbejder med helhedsorienterede løsninger baseret på vores højt specialiserede faglige viden og lange erfaring. Vi udvikler konstant ny viden for at opnå de bedste sikkerhedsløsninger.

DBI har desuden en omfattende kursusvirksomhed, som udbyder en lang række kurser og uddannelser inden for brand og sikring.


DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Afdelingsleder Carsten Møller

Tlf.: +45 36 34 90 00
Fax: 36 34 90 01
E-mail: dbi@brandogsikring.dk
Web: brandogsikring.dk


Læs mere om