Hjem > Nyhedsbreve - indlæg > Ny strategi om økonomisk diplomati
10. april 2018

Ny strategi om økonomisk diplomati

Regeringen offentliggjorde den 15. marts 2018 en ny strategi for økonomisk diplomati. Strategien sætter fokus på styrkelse af dansk erhvervsliv på de internationale markeder med udgangspunkt i instrumenter som handelspolitik, eksportfremme, teknologi, innovation og digitalisering.

Strategien med overskriften ’Adgang til verden – nye veje til vækst’ er bl.a. en udløber af regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi fra juni 2017 og ligger samtidig i forlængelse af den tidligere regerings strategi fra maj 2014 om eksportfremme og økonomisk diplomati.

Den danske maritime industri er et internationalt erhverv, og en stærk global indsats fra det officielle Danmark er af afgørende betydning for industrien. En meget stor del af industriens samlede produktion sælges uden for Danmarks grænser, og industrien er dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst udfordringerne, som kan følge deraf.

Af samme årsag er Danske Maritime meget tilfreds med, at regeringen fortsætter arbejdet med at udbygge det danske økonomiske diplomati for derved at understøtte dansk erhvervslivs, herunder den maritime industris, vækst på de internationale markeder.

Strategien indeholder en række nye initiativer, hvoraf følgende kan fremhæves:

  • Flere handelsaftaler mellem EU og tredjelande skal indgås, og samtidig skal virksomhedernes kendskab til fordelene ved de allerede indgåede aftaler styrkes. Danske Maritime lægger naturligvis i den forbindelse vægt på, at de nye handelsaftaler tager højde for den maritime industris interesser bl.a. ved fjernelse af told på maskiner, elektronik og andet udstyr til skibsbygningsindustrien og fjernelse af barrierer for at kunne udbyde maritime ingeniør- og rådgivningstjenester.
  • Initiativet om en mere målrettet indsats for at involvere danske virksomheder på internationalt plan i højværdiprojekter af strategisk interesse hilses også velkommen, og Danske Maritime ser gerne en øget og mere målrettet indsats for at positionere danske maritime teknologikompetencer og kompetencer inden for maritimt udstyr i sådanne projekter. Det kan eksempelvis være projekter inden for digitalisering af skibsfarten og udvikling af autonome skibe.

Danske Maritime støtter også op om vækstrådgiverordningen, og ser gerne flere maritime vækstrådgivere udsendt. De danske maritime industrivirksomheder er førende inden for grønne maritime teknologier og løsninger og dermed en erhvervsmæssig styrkeposition for Danmark. Virksomhederne vil derfor kunne understøtte et maritimt myndighedssamarbejde mellem Danmark og en række lande, hvor der er væsentlig skibsbygningsaktivitet, herunder f.eks. Indien.

Læs mere om