Hjem > Nyhedsbreve - indlæg > Nyt om Praktikplads-AUB
10. april 2018

Nyt om Praktikplads-AUB

Praktikplads-AUB er en ny ordning og påvirker ikke det ordinære AUB-bidrag, som derfor fortsætter uændret.

Praktikplads-AUB trådte i kraft den 1. januar 2018, og i løbet af april måned vil virksomheder med faglærte ansat modtage en forskudsopgørelse over deres ’elevpoint’ for indeværende år.

Elevpoint er beregnet ud fra, hvor mange faglærte der er ansat i virksomheden, som man har indberettet til ATP. Konkret betyder det, at I hvert år får et mål for, hvor mange elever I skal have ansat i løbet af året.

Formålet med Praktikplads-AUB er at skabe flere praktikpladser. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en aftale, der belønner arbejdsgivere, som uddanner elever fra erhvervsuddannelserne. Arbejdsgivere, der ikke bidrager tilstrækkeligt til at uddanne elever, skal betale et ekstra bidrag til Praktikplads-AUB, mens ordningen belønner virksomheder, der ansætter mange elever.

Mere information om Praktikplads-AUB
Findes på virk.dk, hvor man også selv kan beregne virksomhedens elevpoint på beregneren.

Jobopslag på praktikpladsen.dk
Vær opmærksom på, at den nye ordning medfører, at alle virksomheder skal uploade jobopslag om ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk, som skal være tilgængelige i min. 90 kalenderdage.

Det er vigtigt at få synliggjort de ledige praktikpladser – både over for de praktikpladssøgende elever, men også for at vise omfanget af praktikpladser. Hvis I ikke kan få besat ledige praktikpladser, er der mulighed for at søge om at blive fritaget for at skulle betale for ikke at leve op til det fastsatte mål. En sådan fritagelse kræver, at de ledige praktikpladser har været slået op på praktikpladsen.dk. Læs mere på DI.dk.

Yderligere information

  • Hvis én virksomhed har flere CVR numre, får man elevpoint for hvert CVR nummer.
  • En helårselev betyder, at eleven er ansat på fuld tid i hele året, og elevpointet beregnes fra den dato, eleven starter i virksomheden. Hvis en elev f.eks. starter i virksomheden i august, skal virksomheden betale bidrag for de første af årets måneder, hvor eleven ikke har været ansat. Det er derfor vigtigt at sørge for at have elever hele året, da det ikke er tilstrækkeligt blot at ansætte en elev i slutningen af året.
  • Virksomheden får en fordelsbonus på 5.000 kr. pr. helårselev, hvis den tager en elev fra en fordelsuddannelse (industritekniker, bådebygger, skibsmontør, smed mv.), læs mere om fordelsuddannelser
  • Det er fortsat uafklaret, hvad der sker, hvis man takker nej til elever, der ansøger – en afklaring af dette spørgsmål er på vej
  • Mere information om elever kan findes i DI’s folder ’Lærlinge og elever – sådan kommer I i gang’. https://isa.di.dk/aktiviteter/nyhederfraindustrisamarbejdet/pages/laerlingeogelever-saadankommeriigang.aspx
Læs mere om