Del:

I foråret 2015 igangsatte knap 40 maritime virksomheder og universiteter aktiviteterne i samfundspartnerskabet Blå INNO+, som siden ændrede navn til Blue INNOship. Sekretariatet for Blue INNOship har til huse hos Danske Maritime.

Blue INNOship er cirka halvvejs i forløbet. Efter en lidt tøvende start i 2015 er alle projekterne nu i fuld gang.Formålet med Blue INNOship er at sænke udledning af CO2 (kulbrinte) SOx (svovl) og NOx (kvælstof) fra skibsfarten samt at øge den danske maritime industris konkurrencedygtighed. Det sker gennem 14 tekniske innovationsprojekter. Baggrunden var et behov for innovations- og udviklingsaktiviteter i Det Blå Danmark. Det blev støttet af Innovationsfonden med 50 mio. kr. samt de private maritime fonde Den Danske Maritime Fond og Orients Fond. Omkring 100 personer arbejder i Blue INNOship-projekterne.

Blue INNOship afslutter projekter i 2017
Samarbejdet mellem virksomheder og universiteter forløber fint. De foreløbige resultater fra projekterne tyder på, at udsigterne til at nå i mål er gode. I begyndelsen af 2017 afsluttes projekt 2 ’Dynamic Propeller Shaft Speed Control’ og projekt 10 ’Shore based small scale LNG/LBG liquefaction unit’. I projekt 2 samarbejder virksomheden Propeller Control med Wärtsilä Lyngsø Marine, A.P. Møller-Maersk, DTU Mekanik og DTU Elektro om at udvikle software, der kan kontrollere propellerfarten
med henblik på at øge fremdrivningseffektiviteten. Der er gennemført to søtest, der begge viser positive resultater, og den afsluttende analyse er i gang. I projekt 10 har Kosan Crisplant samarbejdet med Moving Energy samt DTU Mekanik om at designe et anlæg, der via en tilkobling til det eksisterende naturgasanlæg kan skabe LNG (flydende naturgas) lokalt i havne. Ret tidligt i projektet stod det klart, at der var et solidt potentiale for Kosan Crisplant, der satte flere ressourcer til projektet. Nu udestår DTU Mekaniks analyse. Projektet har medvirket til, at Kosan Crisplants er gået ind i at etablere et LNG-anlæg i Frederikshavn. I løbet af 2017 vil yderligere to projekter blive afsluttet. Det ene er projekt 14, der handler om at indkapsle biocider i skibsmaling. Her har projektpartnerne Hempel og Teknologisk Institut blandt andet fået afdækket, hvilke af de testede metoder til indkapsling, der ikke giver den fornødne effekt. Det er vigtig læring, da Hempel dermed kan fokusere på mere effektive metoder til indkapsling. Det fjerde projekt, der afsluttes i 2017, er projekt 7 om at udvikle en gasrampe til MAN Diesel & Turbo.
Gasrampen skal gøre det muligt at øge trykket fra 30 MPa til 60 MPa. Projektet har undervejs oplevet tekniske udfordringer. Det er ikke trivielt at øge trykket til 60 MPa. Det er dog lykkedes partnerne at designe et system, og nu skal systemet testes og evalueres.

Læs mere på blaainno.dk

Rapport: Financing of new business models – Læs den her
Rapport: Financing of new business models II – Læs den her