Del:

Der er påbegyndt flere gode initiativer med det formål at synliggøre de uddannelser, som den maritime industri gør brug af. Det er dog væsentligt at sikre sammenhæng mellem aktiviteterne, så der skabes synergi til gavn for virksomhederne i den maritime industri.

Danske Maritime har derfor, med støtte fra Den Danske Maritime Fond, søsat projektet ’Maritime Kompetencer’. Danske Maritime ønsker med projektet at skabe en bred dansk platform for den samlede maritime industri på det uddannelsesmæssige område. Platformen skal blandt andet bruges til at samle og forankre viden fra virksomheder i den maritime industri, fra de regionale maritime lærlingekoordinatorer og fra andre aktiviteter i relation til uddannelser med relevans for den maritime industri. Dette skal skabe fora for erfaringsudveksling og danne grundlag for den nødvendige vidensdeling mellem den maritime industri, uddannelsesinstitutioner og andre. Det skal samtidig bidrage til den bedst mulige implementering af en række initiativer og tiltag på området.

Et væsentligt sigte med projektet er desuden at forbedre kvaliteten og fagligheden i uddannelserne på områder, der har relevans for den maritime industri, og at øge kendskabet til den maritime industri inden for de tekniske uddannelser.

Danske Maritime vil sikre, at relevante problemstillinger løftes politisk på nationalt plan. Foreningen vil også sikre, at de danske erfaringer fra projektet kan bringes videre gennem det europæiske samarbejde inden for Social Dialog i Europa-Kommissionen, hvor Danske Maritime er repræsenteret, og hvor der pågår en dialog om maritime kompetencer og rekruttering af medarbejdere med tekniske kompetencer.