Del:

Statsministeren i spidsen for delegationsbesøg i Sydkorea

Den 5.-8. marts planlægger statsminister Helle Thorning Schmidt at besøge Sydkorea.

Ved besøget vil hun deltage i en række erhvervsrettede aktiviteter inden for grøn teknologi, marine og offshore, sundhed, elektronik, agroindustri, mode, livsstil og fødevarer samt en ‘entrepreneurship camp’ for ICT opstartsvirksomheder. De erhvervsrettede aktiviteter er arrangeret af ambassaden i Seoul i samarbejde med Dansk Industri, Danmarks Rederiforening, Danske Maritime, Eksportforeningen samt Landbrug og Fødevarer.

Statsministeren vil bruge den altovervejende del af sin tid i Sydkorea på personligt at støtte deltagende danske virksomheder ved de erhvervsrettede arrangementer, der vil sætte fokus på Danmark og give danske virksomheder mulighed for at skabe kontakter og udvikle netværk på højt niveau.

Inden for marine, offshore og shipping byder besøget på gennemførelsen af det fjerde møde i den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance med statsministeren i spidsen. Mødet følger op på de tre tidligere vellykkede møder i henholdsvis København (2011 og 2013) og Seoul (2012), der har budt på enestående netværksmuligheder og sektorfokuserede aktiviteter på højeste niveau. Det fjerde møde vil i lighed med det tredje møde i oktober 2013 i København sætte fokus på grønne løsninger inden for marine, offshore og shipping som ét af i alt tre spor, hvor de to øvrige sætter fokus på teknologi og løsninger relateret til energieffektivitet og vedvarende energi i bred forstand.