Del:

Udbudssag om marinefartøjer ikke slut

Danske Maritime vil forfølge sagen om EU-udbud af vedligehold af marinehjemmeværnets 30 fartøjer. Selv om Forsvaret nu har indgået aftale med et dansk værft om opgaven, bliver afgørelsen ikke accepteret af Danske Maritime.

Til bladet Søfart, som har beskrevet sagen gennem hele marts, siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime:
”Vi har nu to spor, som vi ønsker at følge. Det ene er det principielle, for vi mener stadigvæk, at det er barokt, den måde udbudssystemet herhjemme virker på. Det kan simpelt hen ikke være rigtigt, at man ikke sørger for en udbudsproces, hvor alle bliver behandlet på lige vilkår. Derudover vil vi selvfølgelig også arbejde sammen med de værfter, som har de nødvendige godkendelser, og hjælpe dem, så de kan få en erstatning for tabt fortjeneste, hvis der er mulighed for det.”

Læs artiklen: Danske Maritime: Udbudssystemet er barokt

Det er klager fra Søby Værft og Jobi Værft, som danner grundlag for kritikken af udbudsprocessen.

Læs artiklen: Faaborg Værft beskyldes for snyd med miljøtilladelse

At processen omkring udbuddet er barok, bevidnes af, at FAYARD som landets største reparationsværft blev bortdømt fra at deltage i udbuddet på grund af en simpel fodfejl.

Læs artikel: Fayard udfyldte skema forkert og tabte ordre til 100 mio.