Udvalg: Behov for ny viden i Det Blå Danmark

Maritime virksomheder har brug for en vidensindsprøjtning. Det konkluderer ny rapport som led i regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark. Danske Maritime er enig.

Øget global konkurrence øger behovet for, at maritime virksomheder i Det Blå Danmark videreudvikler områdets erhvervsmæssige styrker.

Sådan lyder budskabet i en ny rapport som led i regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning. Udvalget blev sat i verden i 2013 som resultat af Vækstplan for Det Blå Danmark, og hovedopgaven har været at identificere tværgående problemstillinger inden for maritim forskning og skabe samarbejde mellem aktørerne på området.

“Vi er meget enige og meget positive. Arbejdet er bestemt med til at underbygge den maritime industris efterspørgsel efter en samlet platform, så derfor går Fforeningen og dens medlemmer i den maritime industri gerne yderligere ind i arbejdet med at styrke den tværgående forskning og udvikling i Danmark,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, der har deltaget i arbejdet.

Hovedpunkterne er:

  • Mere miljøvenlige og energieffektive maritime teknologier og systemer
  • Effektiv operation, drift og vedligehold af skibe
  • Optimering af transportkæder og logistik
  • Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i søfarten.