Hjem > Nyhedsbreve - indlæg > Vil 3D-print omkalfatre søfart og den maritime industri?
20. december 2015

Vil 3D-print omkalfatre søfart og den maritime industri?

Eksperterne er uenige, om 3D-print betyder voldsomme forandringer i den maritime industri og søfarten. Et seminar den 17. december 2015 afdækker, hvad der er op og ned på teknologien, anvendelsesmuligheder og perspektiver, for den maritime industri og det globale samfund.

Hvordan skal vi som industri forholde os til 3D-print? Det spørgsmål ønsker mange svar på, og det ønske kan de få opfyldt en uge før juleaften. Den 17. december afholdes et seminar om ’3D-print i den maritime industri – nu og i fremtiden’. Seminaret foregår i Lyngby og er arrangeret af Danske Maritime, FORCE Technology og DTU i samarbejde med TINV (Transportens Innovationsnetværk).

Bølgegangen i debatten bliver høj, for der er markant delte meninger om perspektiverne i 3D-print som additiv produktionsteknik for den maritime industri, for eksempel:

Vil hele nye skibe eller dele af skibe blive bygget som gigantiske 3D-print?
Vil reservedele akut blive produceret til søs, mens skibet sejler videre?
Vil behovet for transport af varer falde markant, når varerne kan fremstilles lokalt i 3D-print?

Økonomen: Får voldsom betydning for skibsfart og global udvikling
Spørger man økonomen, lyder svaret, at 3D-print, robotter og andre former for automatikker vil ryste det strategiske kompas for den maritime industri i de næste par år. Teknologierne er efterhånden så modne, og der kan indgå både metal og plastmaterialer med forskellige overflader i produktionen, at der vil ske en eksplosion i udbredelsen, som vil forandre hele den globale økonomi.

”Når vi kan fremstille varer lokalt, som i dag bliver massefremstillet billigt i Asien og sejlet rundt i verden, kan det have voldsom indflydelse på skibsfarten og den globale udvikling i det hele taget. Det kan blive behov for andre, måske færre skibe, for andre ruter og dermed også forandringer på producentsiden for det udstyr, skibene har behov for. Men den helt store forandring kan ske, hvis robotterne – eller automatiseringen i det hele taget – tager jobbene fra de mange, der lever af massefremstilling i Fjernøsten. Her står vi med en generation, som har haft udsigt til at kunne blive forbrugere, og måske endda middelklasse, som kan få svært ved at få et job i fremtiden. Det er den helt store udfordring, når vi taler additive manufacturing,” siger analysechef Christopher Rex, Danmarks Skibskredit.

Ingeniøren: Forudser ikke de store omvæltninger de næste 10-15 år
Hos ingeniøren lyder omtrent det stik modsatte synspunkt. Al snakken om, at industrien vil sende reservedele som 3D-print ud på sejlende skibe, og at skibe med tiden vil kunne reparere sig selv, bliver betegnet som et enormt smukt luftkastel.

”Det gælder om at få tingene ned på jorden i debatten og skille tingene ad om, hvad der er hype fra medierne, og hvad teknologien egentlig kan. Teknologien bevæger sig i to retninger; Hvad vi i populærmunde kalder ’3D-print’, som bliver oversolgt, og hvad der i den etablerede industri kendes som additive manufacturing, hvor forventningsafstemningen for teknologierne allerede er sket. Hvorfor skulle rederne dog købe en 3D-printer til ti mio. kr., når de med en cnc-styret fræser kan fremstille en metaldel endnu bedre om bord ud fra en metalklods? 3D-printeren kan alligevel ikke fungere i bølgegang, og hvis den skal lave noget i metal, som helt vitale dele jo er fremstillet i, bliver det i en så grovkornet udgave, at de alligevel skal have gang i cnc-fræseren. Jeg kan i de fleste tilfælde ikke se, at 3D-print kan konkurrere med den serieproduktion, som er i dag, og hvis den endelig kunne, skal vi jo have flyttet forbrugsmaterialer til printerne, så skibsfarten vil ikke lide nød. Additive manufacturing vil betyde en revolution inden for nicher som eksempelvis høreapparatindustrien og tissue engineering, som er 3D-print i biologisk væv, hvor man nu kan fremstille organer. Additive Manufacturing vil også være konkurrencedygtig på produkter uden for disse kategorier, hvor kort lead-time, geometrisk kompleksitet og mekanisk styrke og små serier er vigtige parametre. Men i den maritime industri og for søfarten forudser jeg ikke de store omvæltninger inden for de næste 10-15 år, vi kan skue ud i fremtiden,” siger David Bue Pedersen, forsker ved DTU Mekanik – Institut for Mekanisk Teknologi og forfatter til Danmarks første ph.d.-afhandling om additive manufacturing.

Hvem har ret? Hør indlæggene og den efterfølgende paneldebat 17. december kl.14 – 17 hos FORCE Technology i Lyngby. Jenny N. Braat, adm. direktør hos Danske Maritime, indleder seminaret, og foruden de to førnævnte taler er der indlægsholdere fra MAN Diesel & Turbo og FORCE Technology. Seminaret er gratis.

Læs mere om