Del:

1½ milliard til grøn forskning – ja tak!

Danske Maritime hilser den nye grønne forskningsaftale velkommen. Et enigt Folketing har i dag indgået aftale om, hvordan forskningsreserven for 2020 skal fordeles, og samtlige partier har været enige om, at grøn forskning – også indenfor den maritime sektor – skal have et løft.

Med aftalen prioriteres samlet over 1,5 milliard kroner til grøn forskning inden for blandt andet omstilling af landbruget, bæredygtige byer og miljøvenlig transport, herunder skibsfarten. Forskningen skal bidrage til den grønne omstilling og målet om 70 procent reduktion af udledningen af drivhusgasser i Danmark i 2030.

Partierne er enige om, at der er behov for en bred forskningsindsats på tværs af videnskabelige områder. Derfor vil partierne afsætte 1 milliard kroner mere end i 2019 øremærket til grøn forskning.

Det store politiske fokus og øremærkede midler kan få stor betydning for den maritime branches bidrag til at bevæge ikke bare Danmark, men også den omkringliggende verden i en grønnere retning, siger Jenny Braat, adm direktør hos Danske Maritime.

  • De danske maritime virksomheder forsker hver dag i, hvordan vi kan gøre den globale skibsfart langt mere klima- og miljøvenlig. På en række områder er vores medlemsvirksomheder førende i verden, men det er meget omkostningstungt at være frontløbere, og derfor hilser vi den politiske opbakning velkommen. Investering i maritim forskning betaler sig og giver konkrete målbare resultater. Der sejler dansk, grøn teknologi rundt i hele verden, og nu kommer vi til at kunne præstere endnu mere, så det er en rigtig god nyhed, siger Jenny Braat.

Der har fra den maritime branches side længe været et ønske om flere øremærkede midler. Ikke mindst set i lyset af den meget hårde konkurrence på verdensmarkedet, som betyder, at den danske førerposition konstant udfordres.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen betragter mere forskningen som helt afgørende for at nå de ambitiøse mål for den grønne omstilling og glæder sig som ny minister for området over den politiske opbakning fra den ene ende af Folketingssalen til den anden:

  • De grønne forskningsmilliarder skal både gå til at udvikle helt nye ideer, vi ikke har tænkt på endnu, og de mere færdige løsninger, der hurtigt kan blive en del af vores hverdag. Den her brede politiske aftale er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og jeg er glad for, at alle folketingets partier bakker op, siger Ane Halsboe-Jørgensen.