20 mio. kr. skal udvikle ‘Fremtidens Maritime Håndværker’

Danske Maritime og Europas Maritime Udviklingscenter samt en række uddannelsesinstitutioner modtager 20 millioner kroner til et treårigt projekt om at få flere og dygtigere håndværkere i den maritime industri. Om fire år mangler jern- og maskinindustrien 20.000 faglærte, heraf mange i den maritime industri.

EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden har godkendt ansøgningen på knap 20 millioner kroner til et nyt stort treårigt projekt med titlen ’Fremtidens Maritime Håndværker’.

Formålet med projektet er at få flere og dygtigere faglærte maritime håndværkere.

”Om fire år mangler vi 20.000 faglærte inden for jern- og maskinindustrien, og en væsentlig del vil være inden for den maritime industri, som beskæftiger over 100.000 medarbejdere i Danmark,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Projektet skal afdække, hvilke faglærte medarbejdere, industrien mangler, så de kan stå klar, når de nuværende går på pension. Så skal det sikres, at de uddannelser, som udbydes, bliver tilpasset erhvervslivets behov, både hvad angår kvalitet og indhold.

”Vi skal have klarlagt, hvilke kompetencer, danske værfter og maritime producenter efterspørger, så vi kan få udviklet uddannelsesforløb, der kan matche behovet. Hvis vi ikke kan erstatte de mange, der er på vej på pension, og stå klar med nye, dygtige faglærte håndværkere, der mestrer nye teknologier, risikerer den danske maritime industri at miste de forspring i kvalitet og innovation, vi har,” siger Jenny N. Braat.

Foruden Danske Maritime og Europas Maritime Udviklingscenter deltager en række relevante erhvervsskoler, erhvervsakademier, maskinmesterskoler samt den Regionale Praktikpladsenhed.

Danske Maritime har i projektet fokus på de tre overordnede mål, som kan medvirke til at sikre, at den maritime industri kan rekruttere tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere både nu og i fremtiden:

  • At få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse inden for de områder, der efterspørges i den maritime branche
  • At tydeliggøre, at en ”maritim” erhvervsuddannelse er adgangsbillet til en videreuddannelse, f.eks. som maskinmester
  • At skabe flere praktikpladser.

Projektet er en opfølgning på projektet ”Danmarks Maritime Klynge”, som blev gennemført fra 2011 til 2014, og som havde til formål at udvikle akademiske fag og kurser inden for det maritime område.

Det nye projekt tager afsæt i erhvervsuddannelserne og vil blandt andet bestå af følgende:

  • Kortlægning af den maritime sektor (hvilke uddannelser efterspørges af virksomhederne)
  • Afdækning af den ’Maritime Håndværker’ (er der behov for yderligere kompetencer)
  • Undersøgelse af udbuddet af praktikpladser (antallet af godkendelser til praktikanter)
  • Maritimt erhvervsorienteret grundforløb (kan der skabes et maritimt erhvervsorienteret grundforløb på erhvervsuddannelserne med udgangspunkt i de definerede kompetencebehov, så frafaldet på grundforløbet kan mindskes)
  • Maritime talenter (oprettelse af talentspor på udvalgte erhvervsskoler og uddannelser, udvikling af unge talenter gennem tæt samarbejde med maritime virksomheder)
  • Tværfaglige maritime kompetencer (erhvervsskolereformen lægger op til mere praksisbaseret undervisning med inddragelse af cases fra erhvervslivet. Der tænkes udviklet en række innovationsforløb i maritime virksomheder, så der kan ske et øget kendskab til branchen)
  • Fra ufaglært til faglært medarbejder gennem målrettede AMU-kurser og realkompetenceafklaring.