Del:

Korrektion

I forbindelse med Samsø Rederiets mulige kontrahering af en hurtigfærge har Danske Maritime udtalt, at så vidt vi kunne gennemskue var de to bydende værfter begge dele af samme koncern (den hollandske Damen-gruppe). Dette viser sig at være en misforståelse, og vi har nu fået oplyst, at det ene værft ejes af Damen og det andet ejes af det kinesiske COSCO Shipping og CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation). Det har vi naturligvis ikke nogen grund til at betvivle, og vi beklager, at vi ikke tog et mere tydeligt forbehold overfor dette.

Vi vil også præcisere, at udbuddet ikke har udelukket danske tilbudsgivere idet det f.eks. ville have været muligt for danske værfter at byde på opgaven i samarbejde med et skibsdesign firma, som har leveret designs af lignende skibe. Tilsvarende ville danske designfirmaer med den rette erfaring kunne byde sammen med udenlandske værfter.

Det skal understreges, at der ikke er belæg for at anfægte Samsø Kommunes udbud i denne forbindelse.