Del:

Ros til Vækstteamet for at anbefale maritim montørordning

Jesper Lok (tv) overrakte Vækstteamets anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen ved et pressemøde på skibet Ark Futura den 21. april 2017.

Danske Maritime roser regeringens Vækstteam for at anbefale en maritim montørordning og at ville fortsætte med forskningsprogrammet Blue INNOship samt at ville sikre bedre finansieringsvilkår i lighed med de lande, vi konkurrerer med.

Blandt de anbefalinger, som det af regeringen nedsatte Vækstteam for Det Blå Danmark i dag er kommet med, er der flere, som er afgørende for konkurrenceevnen og den fortsatte udvikling af den maritime industri i Danmark, der har 40.000 direkte og indirekte beskæftigede rundt om i landet.

”Jeg glæder mig særligt over, at Vækstteamet anbefaler en maritim montørordning til regeringen. Hvis den bliver en realitet, vil det betyde øget vækst og beskæftigelse, fordi danske virksomheder fortsat kan sende maritime montører ud til skibe rundt om i verden og hjemtage uvurderlig viden til at udvikle virksomhedens produkter og services,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Maritim forskning og udvikling har skabt fundamentet for den solide danske maritime produktion på 90 mia. kr. årligt, så vi står for 7,3 procent af Europas maritime eksport. En ny analyse viser, at 45 procent af den danske maritim industri er produktinnovative mod blot 20 procent af den danske industris virksomheder generelt.

”Derfor glæder det mig, at Vækstteamet fremhæver forskning og innovation som en del af indsatsen for at fastholde og udvikle maritime kompetencer. Som Vækstteamet påpeger, skal Danmarks rolle som testlaboratorium for fremtidens maritime teknologier styrkes, og vi bakker op om at fortsætte forskningsprogrammet Blue INNOship som en forsknings- og udviklingsplatform for hele Det Blå Danmark,” siger Jenny N. Braat.

Endelig roser Danske Maritime den anbefaling, Vækstteamet kommer med for også gennem eksportkredit- og finansieringsordninger at sikre lige konkurrencevilkår.

”Et grundigt nabotjek vil vise, at vi halter langt efter flere af de lande, som vi konkurrerer med. En tilpasning af danske forhold, for eksempel med en fastrenteordning, vil kunne skabe den nødvendige balance,” siger Jenny N. Braat.

Læs Vækstteamets anbefalinger hos Erhvervsministeriet

TV2 News-reporter Ole Krohn interviewede Danske Maritimes formand Thomas S. Knudsen om den maritime montørordning, som foreslås af Vækstteamet.