Del:

ABB SÆTTER STRØM TIL ISLANDS FØRSTE ELFÆRGE

Elfærge Island Abb

Den nye elfærge, der skal sejle på en islandsk rute kendt for barske vejrforhold, vil kunne udnytte den effektivitet og bæredygtighed, som ABB’s teknologi giver.

ABB skal levere integrerede energi- og energilagringsløsninger til den islandske vej- og kystadministrations (IRCA) nye færge, som 3.600 gange om året skal sejle i det barske farvand mellem Landeyjahöfn på fastlandet og Westmannaøerne, en tur på 13 km, der tager ca. 45 minutter.

Den 70 meter lange færge med plads til 550 passagerer og 75 biler er designet af Polarkonsult og vil blive leveret fra skibsværftet Crist S.A. i år. Skibet vil have en stor batteripakke på 3.000 kWh og er designet til at være eldrevet det meste af tiden med opladning i begge havne. Under særligt udfordrende vejrforhold, når forbruget af batteristrøm kan være større end den mængde energi, der er til rådighed, vil færgen bruge sin dieselelektriske generator.

Den nye færge erstatter MF Herjólfur bygget i 1992 i tråd med Islands ambitioner om at fremme eldrevet transport. 80 % af Islands energi kommer fra ikke-fossile ressourcer som hydropower og geotermisk energi, og det nybyggede skib vil således være med til at opfylde Islands mål om bæredygtighed.

“Valget af ABB’s elløsninger gør det muligt for skibet at overvinde begrænsninger, som umiddelbart synes at være i modstrid med hinanden. Det er optimeret til renere drift og reduceret udledning af drivhusgasser, samtidig med at der er tilstrækkelig strøm til at sejle sikkert i meget farligt farvand,” sagde Sigurdur Gretarsson, Director of Maritime Division i den islandske vej- og kystadministration.

ABB’s eldistributionssystem Onboard DC GridTM vil sikre høj effektivitet på den nye færge, da batterierne kan forbindes direkte til jævnstrømsnettet, hvilket bidrager til at undgå strømtab under opladning og afladning. Desuden gør systemet det muligt for dieselmotorerne at køre med variabel hastighed, hvilket resulterer i nedsat brændstofforbrug.

ABB’s leverance omfatter også generatorer, transformerer, switchboards, et Power and Energy Management System (PEMS) og et Energy Storage Control System (ESCS). Færgen vil blive tilsluttet ABB Ability™ collaboration center infrastruktur, hvor der anvendes fjernovervågning af udstyr og dataanalyser til remote teknisk support samt tilstandsbaseret vedligeholdelse og planlagt vedligehold.

Strømforsyningsforbindelsen på lander også leveret af ABB og er afgørende for den understøttende infrastruktur til at oplade batteriet med 2.500 kW, mens færgen er i havn. Opladning vil i gennemsnit tage ca. 30 minutter.

“Valget af ABB’s teknologier til et skib, der sejler på en så barsk rute, hvor vanddybden somme tider kun er 4,5 m, mens bølgerne kan nå en højde på 3,5 m, sætter et nyt benchmark for batteristrøm om bord på et skib,” sagde Juha Koskela, Managing Director, ABB Marine & Ports. “I tråd med vores vision om elektrisk, digital og forbundet transport viser dette projekt, at systemintegration – uanset om det er om bord på skibet eller mellem skibets besætning og ekspertisen på land – er en vigtig succesfaktor for skibsfart.”

Den nye færge vil ikke kun reducere miljøbelastningen men også forbedre forbindelsens stabilitet. Tidligere ville den færge, der sejlede på ruten, anløbe en anden havn, når vejret var meget dårligt, og således forlænge sejltiden fra 45 minutter til næsten 3 timer og gøre passagererne søsyge. Med undtagelse af meget sjældne tilfælde med særligt udfordrende vejrforhold vil færgen kunne nå sin destination.

ABB er teknologisk førende inden for el-net, elektrificeringsprodukter, industriel automation, robotter og motorer. Vi betjener kunder globalt inden for energiforsyning, transport og infrastruktur. Med mere end 130 års innovation skaber ABB i dag fremtiden inden for industriel digitalisering med to klare værdiskabende formål: at transportere el fra en hvilket som helst el-kilde til en hvilken som helst stikkontakt samt at automatisere virksomheder fra råstof til færdigvarer. Som hovedsponsor og teknologipartner for Formel E, den fuldstændig el-drevne internationale FIA motorsportsklasse, flytter ABB grænserne for elektrisk transport i retning af en bæredygtig fremtid. ABB opererer i mere end 100 lande med mere end 147.000 medarbejdere. www.abb.com

For mere information
ABB Media Relations
Margarita Sjursen
margarita.sjursen@no.abb.com
+474513261