Hjem > Nyheder > Arbejdsfordelings­ordningen fortsætter i hele 2021
27. november 2020

Arbejdsfordelings­ordningen fortsætter i hele 2021

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning.

Med aftalen forlænges ordningen, så den kan anvendes i hele 2021 – uanset om man har benyttet ordningen i 2020 eller ej. Udover forlængelsen indeholder aftalen desuden en række tilpasninger og præciseringer af arbejdsfordelingsordningen. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Landsdækkende arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer kan aftale at åbne mulighed for, at virksomheder nedsætter arbejdstiden inden for de pågældende organisationers overenskomstområde med op til 80 pct. frem for de nuværende maksimale 50 pct.
  • Personer omfattet af ordningen fritages for at registrere CV-oplysninger på Jobnet.
  • For funktionærer skal ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i hele dage, medmindre andet aftales på virksomheden/i afdelingen. For ikke-funktionærer kan ledighed i forbindelse med en midlertidig arbejdsfordeling placeres i timer.
  • Det kræver mindst to medarbejdere at etablere en midlertidig arbejdsfordeling i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed
  • Opsagte medarbejdere kan pålægges fortsat at arbejde i en virksomhed, afdeling eller produktionsenhed, der er omfattet af en midlertidig arbejdsfordeling, hvis deres arbejdstid nedsættes svarende til arbejdsfordelingen, og hvis de modtager fuld løn.
  • Mindsteudbetalingsreglen suspenderes for personer omfattet af ordningen.
  • Personer omfattet af midlertidig arbejdsfordeling skal ikke genindplaceres i en dagpengeperiode, selv om de opfylder et nyt beskæftigelseskrav. Der indsættes ligeledes ikke timer på personens beskæftigelseskonto. Beskæftigelse i perioden vil dog kunne medregnes til opgørelsen af et indkomst- eller beskæftigelseskrav ved vurderingen af dagpengeretten på et senere tidspunkt.
  • Ved et uforudset og kortvarigt behov for merarbejde er der mulighed for at anvende afløsere og reserver under en arbejdsfordeling. Det forudsætter, at personer, der er omfattet af arbejdsfordelingen, under merarbejdet arbejder i samme omfang som forud for nedsættelsen af arbejdstiden.

Parterne har aftalt at gøre status på ordningen kvartalsvis i løbet af 2021.

Du kan læse den samlede her.

Læs mere om