Del:

Atter lovligt at sælge danske redningsflåder med medicinkister

Nu har danske maritime virksomheder igen lov til at sælge redningsflåder med en forseglet pose med forskellig medicin til forskellige lande. Det sker efter to år med dispensationer og usikkerhed, efter regeringen i 2015 nyfortolkede EU-regler og kutyme.

Folketinget har 15. december 2017 vedtaget en ændring af lægemiddelloven, som indebærer, at danske leverandører af redningsflåder og andet maritimt sikkerhedsudstyr – blandt dem en af verdens førende producenter, VIKING Life-Saving Equipment i Esbjerg – atter kan sælge redningsflåder med forseglet medicin. I to år har det reelt været forbudt for danske leverandører.

Medicinen leveres i en såkaldt medicinkiste, hvis indhold passer til den lokale lovgivning i det land eller flagstat, som køberen af redningsflåden hører under.

”Det er glædeligt, at regeringen og folketinget har lyttet til den danske maritime industri og løst en konflikt, der var opstået mellem en mangeårig dansk praksis med produktion samt vedligehold af redningsflåder med nødhjælpsmidler og EU’s regler for medicinske produkter,” siger underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der har arbejdet på sagen, siden problemet opstod.

Forbud har skabt usikkerhed i branchen
Forbuddet blev aktuelt, da Sundheds- og Ældreministeriet i oktober 2015 gentolkede den hidtidige kutyme og fastslog, at der skal gælde nationale regler baseret på EU-regler for medicin, også for medicinkister til redningsflåder, der sælges over hele verden til brug i nødsituationer på havet.

”Det har skabt usikkerhed og tvivl hos danske maritime virksomheder, blandt andet en af verdens førende leverandører af sikkerhedsudstyr, som beskæftiger op mod 400 medarbejdere i Esbjerg. Derfor havde vi gerne set sagen komme hurtigere igennem systemerne i stedet for at skulle arbejde med midlertidige dispensationer. Men nu er sagen løst, og det takker vi for,” siger Michael Prehn.

Indlægssedler på dansk og nul morfin
Forbuddet fra 2015 betød, at der dermed fremover var krav om, at der skulle ilægges dansksprogede indlægssedler i f.eks. pakker med smertestillende piller eller søsygetabletter, uagtet at medicinen skulle udsendes til skibe under eksempelvis Liberiaflag, der sejlede på Stillehavet uden danske besætningsmedlemmer.

Blandt andre eksempler var, at medicinkisten på redningsflåden pludselig ikke måtte indeholde morfin eller aspirin, fordi det ikke er lovligt at sælge i håndkøb på apoteker i Danmark, men hvor nogle flagstater kan kræve det på redningsflåder, der befinder sig på verdenshavene med lange afstande til lægehjælp. Imidlertid udstak sundhedsmyndighederne en dispensation til de danske virksomheder, så de kunne fortsætte som hidtil, og dispensationen er gentaget en enkelt gang.

Det er lovforslag L 59, der nu har ført til en ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr), fremsat af Sundhedsministeren 5. oktober 2017.

Yderligere oplysninger: Underdirektør Michael Prehn, 40 41 10 09, mip@danskemaritime.dk