Del:

Ballastvand og svovl på IMO-møde i februar

IMO, som er FN’s maritime organisation, havde en række emner på dagsordenen på et møde i London i starten af februar. Underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, var med og beretter her i korte træk om et par pointer på mødet.

Ballastvand: Der blev gjort forsøg på at fremstille det, som om der ikke var forskel på behandlet ballastvand og ballastvand optaget på dybt vand, hvilket var en overgangsordning, der blev indført, indtil behandlingsanlæggene allerede for 12-13 år siden skulle have været indført. Hensigten var tilsyneladende at begrunde yderligere udskydelser. Forsøget blev heldigvis pure afvist.

Svovl: For svovl var der bred enighed om at forbyde, at skibe, der ikke har en scrubber om bord, kan medføre brændstof med højt svovlindhold.

Øvrigt: En række andre problemstillinger, herunder sod i udstødning, krav til forbrændingsanlæg og vejledning til rensningsanlæg, blev henvist til skriftlig analyse i hver sin korrespondancegruppe.

Næste møde i IMO, som Danske Maritime deltager i, finder sted i april. Her vil en særlig arbejdsgruppe forberede IMO’s klimastrategi. I fortsættelse heraf er der møde i IMO’s miljøkomite, MEPC, hvor der skal vedtages gennemførelsesbestemmelser vedrørende såvel svovlkravene som ballastvandkonventionen, og hvor klimastrategien efter planen skal vedtages.