Blue INNOship er nu i gang

Danmarkshistoriens største maritime innovationsprojekt skudt i gang med sekretariat hos Danske Maritime.

I slutningen af 2014 fik samfundspartnerskabet Blue INNOship tilsagn om støtte fra Innovationsfonden og efter en proces om den formelle aftaleindgåelse mellem Innovationsfonden og Blue INNOship startede projekterne op den 1. april 2015.

Aktiviteterne i partnerskabet består af 14 forskellige projekter, hvor knap 40 maritime organisationer over de næste fire år arbejder sammen om at skabe nye, innovative løsninger til gavn for såvel miljøet som virksomhedernes konkurrenceevne. Aktiviteterne skal også støtte den resterende danske maritime industri gennem udviklingen af en innovationsmodel.

I det daglige ledes projektet af programme manager Magnus Gary, der forklarer:
”Formålet med at igangsætte de mange projektaktiviteter samtidig er, at skabe et brancheløft ved at arbejde fokuseret på at skabe værdifulde og energieffektive løsninger gennem sammensætningen af specialiserede kompetencer på tværs af fagskel.”

Øge innovationsevne

Ud over de direkte fordele ved at indgå i projektsamarbejder vil Blue INNOship arbejde på at øge evnerne til hurtigere at udvikle produkter og løsninger.

Innovationsfondens investering i Blue INNOship skal lede frem til udviklingen af konkurrencemæssige fordele for industrien, og i den sammenhæng skal udviklingen af innovationsmodellen medvirke til at skabe vedvarende eller svært kopierbare konkurrencemæssige fordele for den danske maritime industri gennem bedre udnyttelse af hinandens kompetencer.

”Ved at have mange aktiviteter kørende over så relativt lang en periode, som fire år er, vil det være muligt at uddrage læring fra de forskellige projekter, der kan medvirke til at skabe mere effektive udviklingsprocesser,” forklarer Magnus Gary.

Sekretariat hos Danske Maritime

Blue INNOship-sekretariatet har til huse i Danske Maritime og aktiviteterne i Blue INNOship er ud over af Innovationsfonden også støttet af Den Danske Maritime Fond samt yderligere en privat fond.