Del:

Booster den faglige stolthed på erhvervsuddannelserne

Faglig stolthed i erhvervsuddannelserne

ERHVERVSUDDANNELSER: Med støtte fra Nordea-fonden samarbejder virksomheder, erhvervsskoler og elever om at styrke den faglige stolthed, når der i den kommende tid afholdes tre ’innovation camps’

I de kommende måneder afholdes der innovation camps for unge, der er i gang med et hovedforløb på en teknisk erhvervsuddannelse. Her skal de prøve at arbejde sammen på tværs af fag med udfordringer, der er udviklet af de deltagende, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt organisationerne bag, brancheorganisationen Danske Maritime og Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, der er en del af Københavns Professionshøjskole.

Den første camp løber af stablen 19.-21. november i Nordjylland på EUC Nord, hvor også TECH College Aalborg deltager. Den næste vil finde sted på Fyn og afholdes på Svendborg Erhvervsskole med deltagelse af Syddansk Erhvervsskole og den tredje vil blive afholdt på ZBC i Slagelse. ES Nord med bådebyggeruddannelsen er desuden med i samarbejdet om alle tre camps.

”På innovation camps’ene får eleverne mulighed for at blive udfordret på højt fagligt plan og samarbejde på tværs af flere tekniske uddannelser. Det sker med praksisnære udfordringer, som har deres udspring i det lokale erhvervslivs dagligdag. Det er alt sammen med til at knytte erhvervsliv og skoler tættere sammen og højne den faglige stolthed hos både elever og lærere på erhvervsuddannelserne,” forklarer Cecilie Lykkegaard, underdirektør hos Danske Maritime.

Tilslutningen fra erhvervslivet har også været stor med deltagelse fra bl.a. virksomhederne Automation Lab, FAYARD, Inrotech, Karstensens Skibsværft, MAN Energy Solution, Norisol, Orskov Yard, Alfa Laval, Assens Shipyard og VMS Group.

”Som maritim virksomhed er det vigtigt for os at tage aktiv del i at sikre fremtidens dygtige faglærte. Ved at bidrage til innovationscampen vil vi som virksomhed gerne være med til at vise, at fremtidens faglærtes succes ikke mindst bunder i evnen til at samarbejde på tværs af fag og at være innovative,” forklarer Diddan Rahn Karstensen fra Karstensens Skibsværft.

Erhvervsskoleeleverne skal have mulighed for at dyrke faglig stolthed, samtidig med at de får et nærmere branchekendskab fra fagfolk og virksomheder i den maritime industri. Et vigtigt element er desuden, at de styrker deres netværk ud i de lokale virksomheder og på tværs af fagområder og skoler. Det er ideen bag forløbene, der er blevet døbt innovation camps, og som Danske Maritime og NCE er initiativtagere til med støtte fra Nordea-fonden.

”Forløbene er med til at styrke det eksisterende samarbejde mellem erhvervsskolerne og virksomhederne og skabe nye muligheder for samarbejder. Og så giver de eleverne mulighed for at se sig selv i forhold til konkrete arbejdsopgaver og potentielle arbejdsgivere, ligesom samarbejdet på tværs af fagligheder er enormt værdifuldt,” siger Hans Ulrik Møller, der er Uddannelseschef på EUC ord, som er værter for den første af de tre innovation camps.

Om projektet Stolthed i Erhvervsuddannelserne
At vælge en erhvervsuddannelse betyder, at man vælger en fremtid med et hav af spændende karriere- og uddannelsesmuligheder, ikke mindst i den maritime industri, som beskæftiger en lang række faglærte såsom smede, elektrikere, industriteknikere, skibsmontører og mange flere.
Og der er al mulig grund til at være stolt af at uddanne sig til at blive en af de mange dygtige faglærte, som Danmark har så hårdt brug for i de kommende år. Netop stoltheden ved at tage en faglært uddannelse vil brancheorganisationen Danske Maritime og NCE – med Nordea-fonden i ryggen – slå et slag for med projektet.

Om Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, er et landsdækkende videncenter og i dag det største samlede miljø, der arbejder tæt sammen med den erhvervsrettede uddannelsessektor, virksomheder brancheorganisationer og ministerielle organisationer om at sikre de bedste forudsætninger for udvikling af erhvervsuddannelser af høj kvalitet. NCE har været aktør i erhvervsskolesektoren i mere end 40 år. Det betyder, at NCE har en specialiseret viden om kapacitetsopbygning på erhvervsskoler, og stor erfaring med udvikling af viden, der giver værdi i skolers- virksomheders, brancheorganisationers forskningsmiljøer og ministerielle og politiske netværk der arbejde med erhvervsuddannelser i praksis.

Om Danske Maritime
Danske Maritime er brancheorganisation for danske leverandører af maritimt udstyr og skibe. Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Danske Maritime blandt andet ved at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri.
Med ca. 40.000 ansatte repræsenterer den maritime industri den største andel af de beskæftigede i Det Blå Danmark. Medarbejderne i den maritime industri er primært tekniske medarbejdere på alle niveauer – lige fra den dygtige faglærte, som udgør mere end 40 % af arbejdsstyrken i den maritime industri, over til den lange eller mellemlange tekniske uddannelse, som udgør 30 % af arbejdsstyrken, med forskellige specialer. Derfor er dygtige medarbejdere absolut afgørende for industrien.

For yderligere informationer om arrangementet 19. til 21. november
Cecilie Lykkegaard, underdirektør i Danske Maritime
cl@danskemaritime.dk | Direkte nummer: +45 31 60 85 91