Del:

Bredt samarbejde skal indfri ophugningsværfternes internationale potentiale

Samarbejde er vigtigt for danske ophugningsværfter

Et bredt samarbejde mellem virksomheder og offentlige myndigheder er essentielt for at indfri værfternes internationale potentiale, mener man hos Danske Maritime. Derfor mødtes aktører fra de danske ophugningsværfter med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, samt Miljøstyrelsen og Søfartsstyrelsen hos Danske Maritime, for at diskutere rammerne for dekommissionering i Danmark

I Danmark er vi ikke kun gode til at designe og bygge skibe og skibsudstyr. Vi er også langt fremme, når det kommer til at sikre, at skibe og offshore-konstruktioner ophugges på en forsvarlig måde.
Tanke for genanvendelse og sikkerhedsforhold, der lever op til internationale standarder og forordninger, er noget man hos de danske værfter, som arbejder med dekommissionering af skibe, boreplatforme og vindmøller, vægter utroligt højt. Og det er der et behov for, at vi får øjnene op for potentialet i. Ikke mindst for at sikre danske arbejdspladser.

Nationale udfordringer
Hos Danske Maritime konstaterer man, at virksomhedernes potentiale desværre holdes tilbage blandt andet af kommunale forskelle. Beslutninger og tilladelser gives ikke ens over hele landet, men varetages i de enkelte kommuner. Det giver nogle udfordringer.
”I Danske Maritime arbejder vi for, at reglerne ikke bliver administreret og fortolket forskelligt fra kommune til kommune. Vi mener, at det er vigtigt, at der fra central side støttes op med mere end vejledning. Desuden er enklere adgang til myndighederne afgørende for virksomhederne. I dag opleves det som unødigt kompliceret at finde den rette indgang til det offentlige. Og så skal sagsbehandlingstiden ned, så virksomhederne ikke mister ordrer på grund af lang ventetid,” forklarer Jenny N. Braat, der er administrerende direktør i Danske Maritime.
Samme problematik har virksomhederne ligeledes, når de kæmper om ordrer inden for EU. Heller ikke her er reglerne ens landene imellem. Blandt andet er udgifterne til bortskaffelse af brændbart affald samt rust, maling og slam fra tanke dyrere i Danmark end i konkurrerende lande.

Samarbejde med internationalt potentiale
Danske virksomheder kan håndtere alle skibsstørrelser, men det kan kræve samarbejde. I Holland og Belgien arbejdes der allerede i dag på at etablere brede samarbejder på området. Kommer der gang i samarbejdet herhjemme, så er udsigterne utrolig positive, forklarer Braat, idet man oplever vækst indenfor særligt ophugning af offshore-vindmøller.
”I Danmark er der rigelig kapacitet og høj viden om genanvendelse på ophugningsværfterne. Hvis vi står sammen, så er ingen opgave for stor. Vi skal derfor have fokus på at skabe de rette rammer for samarbejde mellem virksomhederne og de offentlige myndigheder,” afslutter Jenny N. Braat.

Kontakt os for uddybende kommentarer
Jenny N. Braat, administrerende direktør Danske Maritime
jnb@danskemaritime.dk | 2482 2665

Nicolai Eilstrup, kommunikationschef Danske Maritime
nie@danskemaritime.dk | 3143 7146