Danmark får europæisk formandskab i den maritime industri

Pressemeddelelse 26. juni 2015:

Den mangeårige direktør for Lyngsø Marine, Kjeld Dittmann, bliver i dag valgt som ny formand for den europæiske maritime brancheorganisation SEA Europe. Danske maritime virksomheder får et større fodaftryk, siger Danske Maritimes adm. direktør Jenny N. Braat.

Kjeld Dittmann lille juni 2015

De 18 medlemslande i den europæiske maritime brancheorganisation SEA Europe vælger i dag ny formand, når de mødes i Istanbul til den årlige generalforsamling, General Assembly.

Det bliver danskeren Kjeld Dittmann, mangeårig adm. direktør i Lyngsø Marine, der i de næste to år skal lede organisation og repræsentere den europæiske maritim industri i internationale sammenhænge og på møder med relevante EU-Kommissærer, særligt inden for handel, industri, konkurrence og arbejdskraft. Han afløser hollænderen Govert Hamers.

Kjeld Dittmann vil favne både værfter og producenter af maritimt udstyr. De maritime virksomheder i Europa omsætter årligt for over 90 milliarder euro og har cirka 500.000 direkte beskæftigede. Den europæiske maritime industri er verdensførende inden for udvikling og produktion af innovativ maritim teknologi. Værfterne fokuserer på passagerskibe, offshorefartøjer og andre specialskibe.

”Jeg forventer særligt fokus på tre mærkesager; bedre internationale rammevilkår i retning af fair konkurrence og lige adgang til markederne, øget fokus på forskning og innovation, ikke mindst til gavn for ’first movers’ af nye teknologi både blandt leverandører og redere samt at fremme den gensidige anerkendelse af godkendelser hos landemes klasseselskaber, så det bliver nemmere og billigere at bringe nye produkter på markedet,” siger Kjeld Dittmann.

Danmark: Et lille land med stor maritim styrke
SEA Europe blev dannet i 2012 som en fusion mellem den snart 50-årige værftsorganisation CESA (Community of European Shipyards Association) og den yngre EMEC (European Marine Equipment Council).

Danske Maritime har siden stiftelsen af SEA Europe været repræsenteret med to medlemmer: Kjeld Dittmann som næstformand og Jenny N. Braat som bestyrelsesmedlem.

”Danmark vil med en formandspost sætte et større fodaftryk i SEA Europe og internationalt, og det er naturligt, fordi danske maritime virksomheder står for 7,4 procent af Europas maritime eksport, selv vi blot står for 4,5 procent af de maritime jobs målt som direkte beskæftigede. Det er samtidig vigtigt for Danmark, fordi den maritime industri fylder mere hos os end hos andre lande,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Hun henviser til en rapport fra Europa-Kommissionen sidste år, som viser, at produktionsværdien pr. indbygger er mere end seks ganske så høj i Danmark som gennemsnittet for de europæiske maritime nationer.

Læs seneste årsraport fra SEA Europe.

Kontakter: Kjeld Dittmann, adm. direktør Lyngsø Marine, 40 55 45 94, Jenny N. Braat, adm. direk-tør Danske Maritime, 24 82 26 65