Del:

Danmark underskriver europæisk patentaftale

Den 19. februar 2013 underskrev erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen den endelige aftale om en reform af det europæiske patentsystem. Aftalen kom i hus under det danske EU-formandskab i sommeren 2012 efter mere end 30 års forhandlinger om en reform af patentsystemet.

Den europæiske patentreform består af to hovedelementer:

  • Et fælles europæisk patentdomstolssystem
  • Fælles europæisk patentbeskyttelse (enhedspatent)

Patentreformen forventes at gøre det nemmere og billigere at optage, forny og håndhæve patenter i EU og vil således gøre det mere attraktivt for virksomhederne at beskytte opfindelser bredt i Europa. Reformen forventes at skabe markant forbedrede rammer for patentbeskyttelse i Europa og dermed styrke de europæiske virksomheders innovationsevne.

Europa-Kommissionen har beregnet, at der kan blive tale om besparelser på op til 90 pct. af omkostningerne i dag for de virksomheder, der ønsker, at deres patentbeskyttelse skal dække alle de 24 deltagende EU-medlemslande, der er med i reformen.

I dag er det mere end ti gange så dyrt at udtage patenter i EU som i f.eks. USA – og mere end 50 gange så dyrt som i Kina. Med reformen gøres det markant lettere og billigere at udtage og forsvare patentrettigheder i Europa.

Læs pressemeddelelsen fra Erhvervs- og Vækstministeriet her.