Del:

Dansk aftale med Kina om ballastvand

Klaus Rostell, international chef hos Danske Maritime, underskriver den første aftale med Kina om ballastvand med Director of SICC, Mr. Yanqing Li. 

Danske Maritime har underskrevet MoU i Kina om løsninger til rensning af ballastvand og skibsbygning. Danmark er dermed det første land med Kina-aftale.

I forbindelse ”International Forum on Ballast Water Management Technology and Standardization”, som blev afholdt i Qingdao, Kina den 12.-13. september 2017, underskrev Danske Maritime en samarbejdsaftale med Shipbuilding Information Center of China (SICC).

”Det er værd at påpege, at kineserne har valgt den danske maritime industri som den første, de indgår sådan en aftale med. Det vidner om, at vores industri har gjort sig godt bemærket, nu også på dette nye teknologiske område. Det er også et resultat af en langvarig og målrettet indsats fra virksomhederne selv og den danske stat, der i februar har underskrevet en aftale med grøn skibsbygning, som denne nye aftale om ballastvand er i fin tråd med,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, der sammen med international chef hos Danske Maritime, Klaus Rostell, var inviteret til Kina.

Aftale om videreudvikling af teknik og løsninger til ballastvand
Aftalen har til formål at styrke samarbejdet inden for videreudvikling af teknologier og løsninger til rensning af ballastvand både i forhold til nybyggede skibe og i forhold til retrofit af den eksisterende flåde. Samarbejdsaftalen forventes at åbne nye muligheder for de danske maritime udstyrsproducenter og skibsdesignfirmaer, der beskæftiger sig med ballastvandrensningsløsninger og teknologier. Ikke mindst fordi SICC drives af China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), som udgør den store nordlige værftsgruppe i Kina.

Bawat: Bedre adgang til svært tilgængeligt marked
Som medlemsvirksomhed og producent af system til rensning af skibes ballastvand, hilser Bawat den indgåede aftale velkommen.

”Det er særdeles positivt, at Danske Maritime er med til at bane vejen for et bredere samarbejde, og derigennem bedre adgang til en del af markedet, som er svært tilgængeligt. Vi var til stede på konferencen i Qingdao og høstede anerkendelse fra centrale organisationer for enkeltheden i Bawats teknologi, herunder anvendelsen af overskudsvarmen om bord. Vi har derved trådt de første skridt ind i en bedre relation med disse organisationer, hvilket vi vurderer, har stor betydning for virksomheden”, siger Kim Diederichsen, CEO, Bawat A/S.

Første konference siden Ballastvandkonventionen trådte i kraft
Den internationale konference om teknologier til rensning af ballastvand og standardisering var den første, siden Ballastvandkonventionens trådte i kraft den 8. september 2017. I konferencen, som var arrangeret af SICC i samarbejde med BIMCO, deltog repræsentanter for en lang række af de centrale aktører, dvs. maritime myndigheder, udstyrsproducenter, skibsdesignvirksomheder, værfter, rederier, klassifikationsselskaber, tekniske universiteter mv. Foruden Danske Maritime deltog flere af foreningens medlemsvirksomheder. På konferencen drøftede deltagerne både mere policyprægede spørgsmål som fx problemstillinger i forbindelse med udskydelsen af fristen for efterlevelse af Ballastvandkonventionens krav om installation af anlæg til rensning af ballastvand og mere tekniske spørgsmål vedrørende certificering, kontrol, tests, installation og anvendelse af forskellige ballastvandrensningsteknikker.