Del:

Dansk-kinesisk aftale om maritim industri

En ny bred samarbejdsaftale mellem de maritime industrier i Kina og Danmark blev indgået 6. november 2017. Det er en opfølgning på regeringens aftale fra februar og er den anden industriaftale efter aftalen om ballastvand i Kina i september.

På en dansk-kinesisk workshop om energieffektivt skibsdesign og maritimt udstyr, som blev afholdt i Søfartsstyrelsen mandag den 6. november 2017, underskrev adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, en samarbejdsaftale med Shipbuilding Information Center of Chine (SICC). Fra kinesisk side skete undertegnelsen ved Jing Wang, Director of International Affairs, SIIC.

Aftalen skaber de helt overordnede rammer for et styrket samarbejde mellem den kinesiske og den danske maritime industri. Aftalen dækker foruden grøn skibsbygning, grønne maritime teknologier også maritim sikkerhed.

”Vi ser betydelige perspektiver i samarbejdsaftalen ikke kun i form af informationsudveksling og lignende, men også fordi aftalen lægger op til konkrete samarbejdsprojekter, hvor ikke mindst skibsværfter under det store kinesiske skibsbygningskonglomerat CSIC forventes involveret,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Opfølgning på regeringens aftale fra februar
Shipbuilding Information Center of China (SICC) har af det kinesiske ministerium for industri og informationsteknologi fået til opgave at fremme et tættere dansk-kinesisk industrisamarbejde inden for skibsbygning, maritimt udstyr og offshore.

Samarbejdet skal supplere de aktiviteter, der er iværksat i medfør af den samarbejdsaftale om grøn skibsbygning, grønne maritime teknologier og offshoreudstyr, som den danske regering (ved erhvervsminister Brian Mikkelsen) den 24. februar 2017 underskrev sammen med den kinesiske regering (minister for industri og informationsteknologi i Kina Miao Wei).

Tættere industrisamarbejder om grøn skibsbygning
Det tættere industrisamarbejde skal bl.a. føre til øget informationsudveksling om relevante aktiviteter i Danmark og i Kina om grøn skibsbygning, maritime teknologier og offshore udstyr. Samarbejdet skal endvidere styrkes via igangsættelse af en række konkret fælles projekter. Et konkret samarbejdsprojekt kunne eksempelvis være udvikling af et intelligent og CO2-neutralt skib, hvor projektet involverer værfter, skibsdesignvirksomheder, rederier samt udstyrsproducenter. Et andet projekt kunne fokusere på, hvordan parterne inden for industrien bedst fremmer udvikling af international regulering vedrørende grøn skibsbygning og grønne maritime teknologier og samtidig sikrer, at reguleringen bliver håndhævet på tilfredsstillende vis.

Som opfølgning på samarbejdsaftalen og i dialog med myndighederne tilstræbes at arrangere en til to workshops pr. år. En workshop vil vedrøre ballastvandsteknologier og -løsninger og forventes afholdt i løbet af første halvår 2018 i Kina. Andre emner, der forventes taget op under samarbejdsaftale er videreudvikling og brug af scrubbers, autonome skibe, Big Data problemstillinger i forbindelse med rapportering af skibsemissioner. Der forventes også indledt et styrket samarbejde inden for standardisering af krav.

Danske Maritime indgik ballastvandaftale i Kina i september
Dansk Maritime og SICC undertegnede ved afslutningen af International Forum on BWM Technologies and Standards den 13. september 2017 i Qingdao et MoU om samarbejde inden for området ballastvandsrensning, og denne aftale skal ses som en type delaftale til den DM-SICC-aftale, der blev underskrevet den 6. oktober 2017. SIIC-DM MoU om ballastvand lægger mere specifikt op til samarbejde bl.a. om videreudvikling af ballastvandsteknologier, -systemer og -løsninger, samt industrisamarbejde om efterlevelse af ballastvandskonventionens krav.

Denne nyhed har været omtalt på blandt andet Søfart og ShippingWatch.