Hjem > Nyheder > Dansk-kinesisk seminar den 27. maj 2019 om udvikling af ”smart ships” samt virksomhedsbesøg den 28. maj 2019
4. juni 2019

Dansk-kinesisk seminar den 27. maj 2019 om udvikling af ”smart ships” samt virksomhedsbesøg den 28. maj 2019

Den 27.-29. maj 2019 besøgte en maritim kinesisk delegation Danmark. Formålet med besøget var at drøfte udvikling af såkaldte smart ships samt mulige samarbejder. Foruden repræsentanter fra kinesiske ”Ministry of Industry and Information Technology” bestod den kinesiske delegation af repræsentanter fra kinesiske værfter, skibsdesign- og shippingvirksomheder samt tekniske universiteter.

Hovedbegivenheden under besøget var afholdelsen af et seminar mandag den 27. maj 2019 arrangeret af Søfartsstyrelsen. Indlæggene og diskussionerne på seminaret viste, at der både i Danmark og Kina er stor fokus på udviklingen af smart ships, fordi udviklingen af sådanne skibe åbner helt nye muligheder i form af nye forretningsmodeller, innovative digitale løsninger og optimering af klassisk analoge opgaver. Smart ships dækker som begreb ikke udelukkende over autonome skibe, idet eksisterende skibe opgraderet med nye digitale løsninger også kan defineres om smarte. Udviklingen af smart ships er først og fremmest drevet af digitaliseringen, dvs. internet, cloud computing, Big Data, block chain teknologier, kunstig intelligens mv., men også af klimadagsordenen samt et øget fokus på at mindske skibsfartens miljøpåvirkning samt øge den maritime sikkerhed. Øget digitalisering medfører også nye risici i form af cyber kriminalitet og terror mod den maritime sektor. MAN Energy Solutions præsenterede virksomhedens arbejde med digitalisering i tilknytning til udvikling af innovative skibsmotorer og fremdrivningssystemer, og Cobham SATCOM holdt oplæg om fremtidens kommunikation for autonome skibe og de udfordringer og muligheder, der følger med digitaliseringen.

Tirsdag den 28. maj besøgte den kinesiske delegation forskellige danske maritime virksomheder for at få et nærmere indblik i virksomhedernes arbejde med ”smarte” maritime løsninger. Delegationen var bl.a. på besøg hos FORCE Technology, hvor virksomheden redegjorde for sin rolle i arbejdet med udvikling af smart ships, herunder bl.a. via ShippingLab. Hos DFDS blev delegationen præsenteret bl.a. for en smart terminal løsning, som involverer scanning af lastbiler og trailere med droner udviklet af Lorenz Technology. Delegationen blev også præsenteret for Svitzers fjernstyrede slæbebåd.

Besøget fra Kina var en stor succes og viste, at der er et betydeligt potentiale for samarbejde mellem Danmark og Kina inden for udvikling af smart ships og innovative digitale løsninger til den globale skibsfart. Den store skibsbygningsvolumen i Kina kombineret med innovative danske smarte maritime løsninger vil kunne skabe positive synergier. Samarbejdet bør dog skabe gevinster både for de danske og kinesiske involverede virksomheder ved at være baseret på markedsmæssige vilkår under respekt af overholdelse af IPR. På myndighedssiden bør fokus være på at skabe nogle lovmæssige rammer i IMO, der primært stimulerer udvikling og salg af nye innovative løsninger ikke mindst hos såkaldte frontløbervirksomheder og minimerer risikoen for lovbarrierer, naturligvis uden at gå på kompromis med den maritime sikkerhed.

For yderligere information om besøget kan international chef hos Danske Maritime Klaus Rostell kontaktes enten pr. e-mail (kro@danskemaritime.dk) eller pr. telefon +45 42 14 95 22.

Læs mere om