Del:

Dansk særkrav bliver internationalt

Endnu et dansk særkrav er på vej til internationalisering. Underkomitéen om brandbeskyttelse i FN’s søfartsorganisation (IMO) blev på sit seneste møde enige om et forslag.

Der skal være to flugtveje fra både maskinkontrolrum og fra hovedværkstedet, når disse er placeret inden for afgrænsningen af maskinrummet. Forslaget blev sendt til godkendelse i søsikkerhedskomitéen (MSC).

Mødet i underkomitéen om brandbeskyttelse (FP 56) blev afholdt i IMO i London den 7.-11. januar 2013.

Kilde: Søfartsstyrelsen – læs mere her.