Del:

Danske Maritime årsberetning er på gaden

 

Årets beretning kommer i kølvandet på et på alle måder usædvanligt forår. Siden COVID-19 overtog såvel den nationale som den globale dagsorden, har mange brancher – herunder den maritime industri – kæmpet for at finde fodfæste i et verdensmarked, som på én gang gik på grund og oplevede voldsom søgang.

Der har været mange udfordringer at forholde sig til. Årsberetningen forholder sig til den hverdag, som den maritime industri kom fra, hvor mange vigtige emner som fx rekruttering, innovation og konkurrencevilkår var på dagsordenen, og den ser fremad mod den hverdag og position på verdensmarkedet, som industrien arbejder målrettet for at komme tilbage til.

Den danske maritime industri er stærk og kompetent, og selv om mange virksomheder desværre stadig er meget påvirkede af krisen, begynder andre heldigvis at kunne se lys forude. Men det er Danske Maritimes forventning, at branchen generelt vil blive påvirket langt ind i 2021, og vi vil som brancheorganisation derfor fortsat arbejde fokuseret på at styrke de rammebetingelser, som virksomhederne har – såvel nationalt som internationalt – fordi dette er afgørende for at komme bedst muligt gennem krisen.

Årsberetning 2019/20 kan læses her og kan også bestilles på tryk hos lyn@danskemaritime.dk