Del:

Danske Maritime bakker op om Klimarådets nye anbefalinger

Klimarådet har i dag fremlagt en analyse, som ser nærmere på, hvordan Danmark på en fair måde kan bidrage til at løse udfordringerne med klimaforandringer rundt i verden. En af de brancher, som kan gøre en positiv forskel, er den maritime industri, hvis løsninger allerede i dag giver markante grønne aftryk. Når Folketinget inden længe går i gang med at lave en ny klimalov, ser Danske Maritime derfor frem til at blive inddraget og bidrage positivt til at nå både de danske og de udenlandske målsætninger.

Klimarådet har i dag fremlagt en analyse, som ser nærmere på, hvordan Danmark på en fair måde kan bidrage til at løse udfordringerne med klimaforandringer rundt i verden. En af de brancher, som kan gøre en positiv forskel, er den maritime industri, hvis løsninger allerede i dag giver markante grønne aftryk. Når Folketinget inden længe går i gang med at lave en ny klimalov, ser Danske Maritime derfor frem til at blive inddraget og bidrage positivt til at nå både de danske og de udenlandske målsætninger.

I analysen giver Klimarådet et bud på en model for den kommende klimalov. Modellen omfatter selve rammerne for reduktion af udledninger i Danmark og peger samtidig på, hvordan Danmark kan spille ind i forhold til de globale udledninger af drivhusgasser. I forhold til de danske målsætninger understreger Klimarådet vigtigheden af at sikre samspil mellem fastsatte mål, den løbende klimaindsats og opfølgning på udviklingen, så de forskellige tiltag kan justeres undervejs. Hos Danske Maritime er analysen blevet læst med stor interesse:

  • Jeg synes, det er en spændende analyse med mange gode tanker. Når regeringen skal udarbejde strategier for de vigtigste sektorer, er det meget vigtigt, at det maritime område får sit eget spor. Den maritime industri er 2½ gange så innovativ som den samlede danske industri, og vi er allerede førende i verden på en stribe tekniske løsninger. Det kan regeringen for eksempel understøtte ved, at vi tænker statens skibe ind ifm. udvikling og test af nye løsninger, som efterfølgende kan eksporteres og udbredes globalt, og så skal der naturligvis øremærkes midler til teknisk maritim forskning, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime.

Samtidig nævner analysen også den internationale skibsfarts forurening, der som udgangspunkt ikke indgår i landenes klimamålsætninger. Ikke desto mindre, bør den være indeholdt i den kommende lovgivning, mener Jenny Braat:

  • Der er brug for global enighed om de krav, der politisk bliver stillet om klima- og miljøforbedrende løsninger, og brug for en fælles indsats, der sikrer, at de så rent faktisk også benyttes. Danmark er et foregangsland inden for søfart, men mange lande er slet ikke nået ligeså langt, og det skal både vi som branche og Danmark som land hjælpe med. Kun på den måde kan vi få rykket på forureningen for alvor. For vi ved, at langt fra alt på denne agenda kan gennemføres ad frivillighedens vej, siger Jenny Braat.  

Klimarådet anbefaler i analysen, at der mindst hvert femte år sættes klimamål med en tiårig tidshorisont. Disse mål skal fastsættes politisk – blandt andet på baggrund af udviklingen i klimavidenskaben og den teknologiske udvikling. Samtidig bør de tiårige mål ikke skrives ind i loven, for at opnå større fleksibilitet ved at undgå unødige lovrevisioner, som tager lang tid. 

Analysen kan læses i sin helhed her: Klik her