Hjem > Nyheder > Danske Maritime: Brug for højere ambitionsniveau i IMO
16. november 2020

Danske Maritime: Brug for højere ambitionsniveau i IMO

De kommende klimakrav til den internationale skibsfart er langtfra ambitiøse nok. Det mener både Danske Maritime, CESA der repræsenterer værfterne fra EU, Tyrkiet og Norge samt disses underleverandører, og SEA Europe der repræsenterer hele den europæiske maritime industri på tværs af 16 lande.

I denne uge mødes repræsentanter fra disse tre organisationer og en række andre parter i IMO’s Marine Environmental Protection Committee (MEPC 75) for at drøfte løsninger og foranstaltninger, som skal dæmme op for skibsfartens udledning af drivhusgasser. På bordet ligger et udspil fra IMO, som skal bane vejen for at nå de udpegede målsætninger til tiden, og som for første gang også forholder sig til den eksisterendes flådes energieffektivitet og deraf følgende CO2-aftryk.

Men kravene i det nye forslag er utilstrækkelige og udnytter ikke det fulde potentiale i de klima- og miljøvenlige teknologier, som allerede er tilgængelige på markedet. Det undrer de tre organisationer, som derfor forholder sig kritisk til forslaget, fortæller Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime og bestyrelsesmedlem i både CESA og SEA Europe:

“Jeg synes, det er virkelig ærligt, at man ikke tør insistere på brugen af de bedste løsninger, som parentes bemærket blandt andet kommer her fra Danmark. En bedre energieffektivitet kan aflæses direkte i det grønne regnskab og selvfølgelig også på bundlinjen. Men i det nuværende udspil er kravene for vagt formuleret til at rykke noget for alvor, og det vil vi selvfølgelig kritisere. Både for nye skibe og for retrofitting er det afgørende at få de bedste grønne teknologier gjort obligatoriske”, siger Jenny Braat.

Samtidig mangler der en klar definition af, hvordan reduktionerne af drivgasser mere præcist skal opgøres, og det er også uklart, hvordan kravene skal håndhæves. Dermed er det i høj grad op til branchen selv, og det gavner ikke den grønne omstilling, mener Jenny Braat:

“Uden klokkeklare og langt mere ambitiøse krav, går den grønne omstilling af skibsfarten for langsomt og kommer i for høj grad til at handle om økonomi. Så der bør tages mere politisk lederskab for at understøtte innovation i branchen og for at sikre, at grønne investeringer betaler sig, bidrager til konkurrenceevnen og i sidste ende er en selvfølge”, siger Jenny Braat.

Det samme efterlyser CESAs repræsentant i IMO, Dr. Ralf Søren Marquardt, som siger, at IMO har brug for en mere robust drivhusgasstrategi, der netop bør understrege og fremhæve de tekniske muligheder og gøre klimalovgivningen mere effektiv.

Fra SEA Europe understreger generalsekretær Christophe Tytgat, at EU’s Green Deal jo også gælder for skibsfart. Han vurderer, at de uambitiøse internationale krav vil sætte øget politisk pres på EU, med krav om regionale tiltag fra de europæiske maritime teknologiproducenter, som ønsker at få fremskyndet implementeringen af ​​grønne teknologier og ønsker en stabil lovgivningsramme, der bakker first movers op og understøtter deres investeringer.

IMO´s eget fjerde studie om udledning af drivhusgasser fra skibsfarten blev præsenteret i IMO i oktober og viser desværre, at de samlede emissioner fra skibsfarten fortsat er stigende.

Der er således nok at debattere, og drøftelserne i MEPC 75 varer resten af ugen. Efter planen skal nogle af de nye IMO-krav træde i kraft fra 2023.

Læs pressemeddelelse fra CESA og SEA Europe her.

Læs mere om