Del:

Danske Maritime og Danske Havne inviterer til gå hjem-møde om ’Kvinder i den maritime industri og havnene’

 

Vær med, når de dugfriske resultater af Danske Maritimes og Danske Havnes analyse om kvinder i den maritime industri og havnene offentliggøres ved et arrangement den 23. september 2019 kl. 14.30-16.-30 i Gorrissen Federspiels lokaler på Axeltorv 2 i København.

Dagen byder på en gennemgang af analyseresultaterne, ligesom et panel af kvinder i maritime virksomheder og havne vil være med til at diskutere, hvad der skal til for at synliggøre branchen og tiltrække flere kvinder til maritimt relevante uddannelser og job.

Analysen skal medvirke til, at den maritime industri og havnene kan arbejde så effektivt som muligt for at øge den samlede talentmasse, branchen rekrutterer fra.

Analyserapporten bliver offentliggjort og uddelt ved konferencen.

For program og oplysning om tilmelding, klik her.