Del:

Danske Maritime får ændret IMO-regler for sprinklerdyser og sparer rederier for millioner

Der var fuld opbakning på IMO SSE 5-mødet til Danske Maritimes forslag om at ændre regler for sprinklerdyser på færgers vogndæk. Som reglerne er, må de højst være sænket 60 cm fra underside af det overliggende dæk. Det kan medføre installation af dobbelte sæt sprinklere, men nu kan rederier se frem til at spare millionbeløb.

Danske Maritime mødte fuld opbakning fra alle de øvrige deltagere i IMO’s komitémøde i London i sidste uge til et forslag om at tillade sprinklerdyser at sidde lavere end 60 cm under bilfærgers dæk på vogndæk.

Det betyder, at Danske Maritimes forslag står til at blive endeligt vedtaget, når det kommer på dagsordenen på IMO-mødet i den højeste komité, søsikkerhedskomitéen MSC, som finder sted i december 2018.

Udsigt til at spare millionbeløb til ekstra sprinklersæt
Umiddelbart efter vil de nye regler træde i kraft, og det betyder besparelser i millionklassen.

”Der er eksempler på, at to sæt sprinklere er blevet monteret – ét til at tilfredsstille kravet og ét til at kunne slukke en eventuel brand. På et stort vogndæk, for eksempel på et RoRo-skib, kan et sæt sprinklerdyser inklusive arrangementsdesign, installation og godkendelse sagtens løbe op i adskillige hundrede tusinde kroner, og det beløb kan man fremover spare,” vurderer teknisk chef Valdemar Ehlers, Danske Maritime.

Uhensigtsmæssig regel om sprinklerplacering højst 60 cm fra loftet
Det eksisterende IMO MSC-cirkulære nr. 1430 kræver, at sprinklerdyser skal placeres højst 60 cm fra undersiden af dækket for at kunne sprede vand over og imellem alle køretøjer.

Formålet at sikre en god spredning af vandet er fornuftig, men når dette kombineres med et bastant afstandskrav for placeringen af dyserne, bliver designere og værfter tvunget til at vælge en uhensigtsmæssig løsning. Afstandskravet kan have været praktisk og fornuftigt en gang, men da skibene bygges større i dag og til øgede belastningskrav, er dimensionerne gået op. Pladedragerne under dæk har i dag højder på op til 1,5 m og har en betydelig flange, hvorfor store skygger og dermed områder, som ikke er beskyttet af vand fra sprinklerne forekommer.

Danske Maritime stillede forslag til IMO om, at dette oprindelige krav revurderes med henblik på, at der fremover kan sikres tilfredsstillende ydeevne for sprinklersystemer med god dækning af relevante områder og last på alle typer og størrelser af RoRo-skibe. Det forslag vandt genklang såvel i plenum som i den efterfølgende arbejdsgruppe ved sidste uges IMO underkomitémøde.