Del:

Danske Maritime hilser regeringens nye maritime strategi velkommen

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, glæder sig over vækststrategien og visionen for Det Blå Danmark som et globalt maritimt kraftcenter, som regeringen har fremlagt i dag.

Læs regeringens pressemeddelelse med link til vækstplanen her.

Jenny N. Braat har følgende umiddelbare bemærkninger:

  • Jeg glæder mig over regeringens høje ambitionsniveau på Det Blå Danmarks vegne og noterer med tilfredshed, at alle de emner, som den maritime industri i vækstteamarbejdet har fremført som vigtige, er kommet med i vækststrategien.
  • Jeg anerkender strategien for løftet om at gennemføre et service- og nabotjek af rammevilkår; altså regler, lovgivning samt et nabotjek af kredit- og finansieringsordninger, så vi ikke i Danmark opstiller unødige barrierer for vores maritime industri, og så vi får lige og fair konkurrencevilkår, hvilket langt fra er tilfældet i dag.
  • Jeg hæfter mig ved, at der er et tydeligt fokus på forskning og udvikling af maritime teknologier samt udvikling af kompetencer til den maritime sektor, ligesom den maritime montørordning, der er kommet med på Finansloven fremadrettet, også er med i strategien. Vi har som branche kæmpet i årevis for den maritime montørordning, som vil sikre, at danske virksomheder, der sender maritime montører ud på skibe ude i verden for at installere eller servicere udstyr, får rammevilkår, så de kan konkurrere på lige fod med de montører, der bor i andre lande med lavere skatter og lønninger. Den viden, som de maritime montører indhenter, bruges i dag direkte i innovationen og til udvikling af nye produkter og services i Danmark.
  • Jeg noterer mig, at regeringen ved indkøb af offentlige skibe ønsker at prioritere innovation samt miljø- og klimaløsninger, for eksempel ved innovationspartnerskaber. Det er nye og gode takter, som – hvis de bliver til virkelighed – måske kan være med til at hindre hovedløse udbud, hvor staten i praksis sender kontrakter på nye skibe i hænderne på udenlandske værfter, selv om danske værfter er fuldt konkurrencedygtige. Med tab af innovation, eksport, jobs og skatteindtægter som resultat.

Jenny N. Braat ser sammen med den øvrige maritime industri frem til at arbejde sammen med regeringen og andre aktører i Det Blå Danmark om at implementere de gode intentioner i regeringens vækststrategien i de kommende måneder og år.