Del:

Danske Maritime knytter iværksættere til The Hub

Danske Maritime vil styrke maritimt iværksætteri med flere tiltag, deriblandt et nyt samarbejde med Danske Bank om bankens iværksætterportal The Hub.

Samarbejdet med Danske Bank om iværksætterportalen The Hub kommer til at bestå af flere tiltag. I første omgang har Danske Maritime fået oprettet et maritimt spor på The Hub og har knyttet flere af foreningens iværksættermedlemmer til The Hub, som Danske Bank har etableret sammen med Rainmaking Loft i København.

”Hvis Danmark skal være i front med den maritime udvikling, kræver det en kritisk masse af maritime iværksættere. De skal kunne udvikle nye koncepter, teste produkter i et virkelighedsnært miljø og tænke nye forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem det maritime og andre brancher. Vi øger nu indsatsen for at hjælpe med at finde finansiering, give en bedre markedsforståelse, undervisning og i det hele taget få lavet et maritimt iværksætternetværk, der forøger overlevelseschancerne,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Danske Maritime etablerer iværksætterservice
For at give iværksætterne de bedste betingelser og for at gøre vejen fra idé til produkt kortere har Danske Maritime etableret en maritim iværksætterservice. Her kan iværksættere sparre indbyrdes og med Danske Maritime, og den enkelte iværksætter kan blive bragt sammen med relevante virksomheder og særligt udvalgte mentorer.

Næste skridt i samarbejdet med Danske Bank og The Hub bliver at få flere investorer til de maritime iværksættere. Det vil ske blandt andet ved at synliggøre de maritime startups og ved at hjælpe iværksætterne til at udnytte de værktøjer, der ligger i The Hub.

Danske Maritimes iværksætterservice indeholder således fremover:

Iværksætterhuset: Danske Maritime tilbyder kontorpladser til iværksættere på Symfonivej 18, 2730 Herlev. Iværksætterne kan trække på organisationens medarbejdere, der har en solid viden om kapital, jura, teknik, organisering, branchen, kommunikation og meget mere. Samtidig kan Danske Maritime som organisation være i nærkontakt med medlemmer, der bliver drevet af at forny branchen.

The Hub: Danske Maritime har etableret et samarbejde med iværksætterportalen The Hub, som drives af Danske Bank. Danske Maritime opretter som en service den maritime iværksættervirksomhed på The Hub (se den her). En profil på The Hub giver iværksætteren adgang til at søge medarbejdere, få yderligere eksponering, søge funding, tools og events.

Finansiering: Danske Maritime hjælper med viden om alle finansielle aspekter og er gerne med på sidelinjen ved forhandling af finansiering.

Mentorordning: Danske Maritime har søsat en helt ny mentorordning med etablerede maritime virksomheder samt mulighed for at trække på organisationens og medlemmernes ressourcer i det hele taget.

Iværksættermedlemskab: Danske Maritime tilbyder et iværksættermedlemskab, som giver adgang til at deltage i flere af iværksættertilbuddene.