Del:

Danske Maritime med i maritimt eksportfremstød i Sydkorea i februar

I forbindelse med Vinter-OL 2018 i PyeongChang blev der den 21.-23. februar 2018 afholdt et dansk maritimt eksportfremstød. Eksportfremstødet, som var arrangeret af Danske Maritime, Eksportforeningen, DI og den danske ambassade i Seoul, var anført af erhvervsminister Brian Mikkelsen. Foruden erhvervsorganisationerne og erhvervsministeren deltog en lang række danske maritime virksomheder, herunder bl.a. MAN Diesel & Turbo, Hempel og DESMI. Danske Rederier deltog også i fremstødet.

Hvad angår programmet for fremstødet, var der i Busan onsdag den 21. februar arrangeret et besøg hos det store koreanske skibsbygningskonglomerat Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), der bl.a. bygger skibe for Mærsk. Værftet er blandt de absolut største værfter i verden og en meget vigtig aftager af dansk maritimt udstyr og teknologier.

Jenny N. Braat hovedtaler på seminar i Busan
Torsdag den 22. februar afholdtes i Busan et større maritimt seminar med deltagelse af repræsentanter fra værfter, rederier, brancheorganisationer, maritime myndigheder og ministre. Erhvervsminister Brian Mikkelsen åbnede seminaret, og adm. direktør Jenny N. Braat fra Danske Maritime var blandt hovedtalerne. Jenny N. Braats indlæg fokuserede på, hvordan samarbejdet mellem den danske maritime industri og den koreanske industri kunne styrkes inden for områder som grøn maritim teknologi, grønne løsninger og digitalisering af skibsfarten. Efter seminaret var der arrangeret B2B-møder, hvor de deltagende danske virksomheder mødtes med repræsentanter fra de koreanske maritime erhverv.

Fredag den 23. februar blev der i Seoul afholdt møde med den koreanske rederiforening (KSA), hvor de danske maritime virksomheder fik mulighed for at drøfte samarbejdsmuligheder med koreanske rederier.

Erhvervsminister indgik opdateret maritim aftale
Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Minister for Ocean and Fisheries of the Republic of Korea, Young-Choon Kim, underskrev samme dag en forlængelse af den allerede eksisterende samarbejdsaftale mellem Danmark og Korea på det maritime område. Aftalen blev opdateret bl.a. med henblik på at styrke samarbejdet inden for udvikling af teknologier og løsninger i forbindelse med den øgede digitalisering af skibsfarten.

Eksportfremstødet var vellykket, fordi der blev knyttet nye kontakter mellem de danske maritime virksomheder og den koreanske maritime industri. Besøget viste desuden, at de koreanske maritime erhverv, herunder ikke mindst værfterne, er opmærksomme på, at danske maritime virksomheder leverer maritime løsninger og maritimt udstyr af høj kvalitet, og at Danmark er førende inden for eksport og salg af grønne maritime teknologier og løsninger.