Del:

Danske Maritime og SEA Europe værter for det årlige International Shipbuilding Forecasting Experts Meeting

16. udgave af ISFEM blev afholdt i København i dagene 6.-7. juni. Foruden repræsentanter fra SEA Europe og Danske Maritime deltog også eksperter i analyser af skibsbygningsmarkeder fra de kinesiske, koreanske og japanske skibsværftsforeninger, benævnt CANSI, KOSHIPA og SAJ.

ISFEM afholdes en gang årligt, og afholdelsen af møderne er baseret på rotati-on mellem Europa, Kina, Japan og Sydkorea. Danske Maritime og SEA Europe havde i år påtaget sig værtskabet for arrangementet, som blev afholdt hos MAN Diesel & Turbo på Teglholmen.

Adm. direktør for Danske Maritime og formand for SEA Europe Market Forecast Group Jenny N. Braat, udtaler:

“ISFEM sigter mod at øge den fælles forståelse af udviklingen i skibsbygningsmarkederne, hvad der påvirker denne udvikling, samt på at udbygge vores gensidige forståelse bag de metoder og det datagrundlag, de enkelte lande bruger for at forudsige markedsudviklingen. Diskussionerne på de årlige møder bidrager i høj grad til at øge den gensidige forståelse for vores branche og dens vækstpotentiale, hvilket er helt uvurderlig set i forhold til den langsigtede planlægning. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med vores partnere frem mod næste ISFEM-møde, som Sydkorea vil være vært for i 2018.”

Hovedbudskabet fra ISFEM 2017 i København var, at de fleste toneangivende skibsfartssegmenter vil være betydeligt udfordret i en rum tid på grund af overkapacitet og lave fragtrater. Selvom opsvinget i økonomierne globalt forventes at fortsætte, vil det være svagt og præget af usikkerheder. Væksten i den søbårne verdenshandel vil være betydeligt lavere de næste 15 år sammenlignet med tidligere. Baseret på disse forventninger samt forventninger til bl.a. udviklingen i skibsskrotningen forventer ISFEM, at der i perioden 2017-2035 vil være et stigende behov for nybygninger.