Del:

Danske Maritime opruster med ny uddannelseskonsulent

Danske Maritime har netop skudt gang i projektet Maritime Future, hvis målsætning er at få langt flere unge til at søge mod de tekniske uddannelser og den maritime industris mange muligheder. Med på holdet kommer nu Lasse Søndergaard Winther, der som ny uddannelseskonsulent slår følgeskab med Stine Hallingskog. De to uddannelseskonsulenter er nu ved at planlægge en lang række besøg rundt i landet, hvor børn og unge får mulighed for at lære den maritime industri at kende indefra.

Lasse Søndergaard Winther er uddannet skolelærer og har efterfølgende taget en kandidatgrad i pædagogisk sociologi med særlig fokus på uddannelsespolitik og unges uddannelsesvalg. Efter en årrække i folkeskolen har han blandt andet arbejdet med projekter hos Friluftsrådet og på ”En af os”-kampagnen, som skal aftabuisere psykisk sygdom. Her har han har arbejdet tæt sammen med erhvervslivet og elev- og uddannelsesinstitutionerne om at skabe bedre forhold på erhvervsuddannelserne.

Nu glæder Lasse Søndergaard Winther sig til at vise de unge alle de muligheder, den maritime industri har at byde på. Og ifølge ham er der i høj grad behov for, at unge bliver udfordret på deres uddannelsesvalg:

  • Min erfaring som skolelærer gør, at jeg har en forståelse for, hvad der rører sig ude i klasseværelserne, og jeg synes, det er utrolig vigtigt, at de unge både bliver mødt i øjenhøjde, og at de samtidig bliver udfordret på deres uddannelsesvalg. Alt for mange unge vælger en STX, fordi de kun har et ringe kendskab til, hvilke alternativer der findes. Det skal vi have lavet om på, og netop den maritime industri rummer en masse spændende muligheder, som mange flere burde vide meget mere om, siger Lasse Søndergaard Winther.

Indsatsen i Maritime Future, som foreløbigt tre år frem er støttet af Den Maritime Fond, omfatter aktiviteter målrettet flere uddannelsesniveauer, herunder grundskoler, erhvervsskoler, maskinmesterskoler og universiteter. Sigtet er både at øge tilgangen af unge til maritimt relevante tekniske uddannelser og at binde erhvervsliv og undervisningsmiljøer tættere sammen. Skal det lykkes, skal langt flere børn og unge have mulighed for at opleve, hvor mange forskellige typer af job netop en teknisk uddannelse kan føre til, fortæller Cecilie Lykkegaard, underdirektør hos Danske Maritime.

  • Jeg er meget glad for at få Lasse med på holdet. Han har erfaring med at arbejde med de unge, og han brænder virkelig for det. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af vores medlemmers helt store udfordringer, og derfor har vi igennem de senere år haft et stigende fokus på at tiltrække flere unge til de maritimt relevant tekniske uddannelser. Med søsætningen af Maritime Future og ansættelsen af Lasse skruer vi yderligere op for indsatsen, siger Cecilie Lykkegaard.

Lasse Søndergaard Winther ser nu frem til et tæt samarbejde med både de maritime virksomheder og uddannelserne:

  • Det er en vigtig indsats, som jeg glæder rigtig meget til at arbejde med. Det helt centrale er jo også, at det for den unge betyder ekstremt meget at få valgt den rigtige uddannelse. Så vi skal informere langt mere på en spændende og involverende facon, og vi skal åbne dørene på vid gab for de unge – på tværs af de mange spændende medlemsvirksomheder, som vi har i hele landet, siger Lasse Søndergaard Winther.

Lasse Søndergaard Winther er 37 år og bor på Vesterbro med sin kæreste og tre børn. I sin fritid løber og fisker han, og derudover har han netop fået sig et stort fritidsprojekt: Et sommerhus, som bedst kan betegnes som lidt af et håndværkertilbud, og som vil kræve lidt af en kærlig hånd, før det kan danne ramme om en masse gode familieferier.