Del:

Danske Maritime positiv over for regeringens lovkatalog, med en enkelt undtagelse

Danske Maritime støtter op om flere af de lovforslag, som er nævnt i regeringens lovkatalog, som udkom den 3. oktober 2017 efter Folketingets åbning – bortset fra et enkelt om finansiering.

”Vi er positive over for, at der skal komme flere skibe til landet. Vi støtter som udgangspunkt alle tiltag, der kan skabe mere aktivitet for den maritime industri,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Godt med flere voksne til erhvervsuddannelser
Danske Maritime er også positiv over for tiltag på uddannelsesområdet, der støtter øget adgang til arbejdskraft for industrien, herunder bedre adgang til, at voksne kan tage en erhvervsuddannelse.

”Vi får i den maritime industri brug for et øget udbud af arbejdskraft om nogle år,” siger Jenny N. Braat.

Sundhedsministeren har lyttet
Danske Maritime er også positiv over for et forslag om ændringer i apotekerloven og lægemiddelloven.

”Det ser ud til, at sundhedsministeren har gjort, som vi har bedt om, nemlig at ændre på nogle uhensigtsmæssigheder i apotekerloven og lægemiddelloven, så redningsbåde og -flåder til udenlandske skibe lettere kan forhandles og vedligeholdes af danske virksomheder i overensstemmelse med de enkelte flagstaters krav,” siger hun.

Ikke positiv over for udlodninger fra EKF
Men Danske Maritime er ikke positiv med hensyn til et enkelt lovforslag på finansieringsområdet.

”Konkret om EKF ser vi hellere en mere konkurrencedygtig finansiering end en øget udlodning. Vi ønsker ikke at se et EKF – der jo skal understøtte industrien – med højere priser, mindre soliditet og færre handlemuligheder,” siger Jenny N. Braat og tilføjer: ”Vi mener endvidere, at det er betænkeligt at sammenblande finansieringen af udviklingen af Nordsøen med støtte til danske eksportvirksomheder.”

Se Lovkataloget for 2017-2018 her