Del:

Danske Maritime støtter nordisk maritim voldgift

Billigere end domstole og nemmere at gå til. Derfor vil det være gavnligt for maritime leverandører med en nordisk voldgift, som har stiftelsesmøde i november.

Danske Maritime melder nu officielt ud, at brancheforeningen støtter forslaget og initiativet til et fælles nordisk voldgiftsinstitut, som kan se dagens lys i 2018.

”Et nordisk voldgiftsinstitut vil give danske maritime leverandører mulighed for at vælge Danmark som basis for tvistløsning frem for den maritime voldgift eller domstole i London. Et nyt nordisk voldgiftsinstitut vil forventeligt kunne bidrage til en udbredelse af voldgift, som er væsentlig billigere end at gå igennem domstolene,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime.

Danske Maritime har tidligere bakket op
Danske Maritime har tidligere tilkendegivet sin støtte til initiativet, blandt andet igennem Vækstteamet for Det Blå Danmark samt over for Den Danske Maritime Fond, som i 2015 støttede en forundersøgelse.
Initiativet til det nye voldgiftsinstitut er taget af Den Danske Søretsforening, hvor advokat Henrik Thal Jantzen er formand, og har haft støtte fra forskellige søretsadvokater, herunder partner Peter Appel fra Gorrissen Federspiel.

Stiftelsesmøde til november i Oslo
Tanken er at etablere et nordisk voldgiftsinstitut for maritime og offshore tvister. De voldgiftsretter, der nedsættes, vil få sæde enten i Danmark, Norge eller Sverige, men sagerne vil køre under et fælles regelsæt. Ved at kombinere især Danmark og Norge opnås en kritisk masse, der gør, at chancen for at få succes med instituttet bør være stor.

”Vi er nu rigtig godt på vej og skal stifte en dansk forening, som indgår et ’joint venture’ sammen med tilsvarende foreninger i Norge og Sverige, og dette samarbejde vil herefter udgøre Nordic Maritime and Offshore Arbitration. Der planlægges stiftelsesmøde i Oslo i slutningen af november i år,” oplyser Peter Appel, partner i Gorrissen Federspiel.

I dag løses voldgift i Danmark i disse sager enten ved såkaldt ad hoc voldgift eller ved det danske Voldgiftsinstitut, men sidstnævnte har i praksis ikke haft den store succes med denne type sager.

Læs om Den Danske Maritime Fonds projekt fra 2015 her: Etablering af nordisk voldgiftsinstitut