Del:

Danske Maritime styrker varetagelsen af industriens interesser digitalt med ny kommunikationschef

Nicolai Eilstrup ny kommunikationschef hos Danske Maritime

Nicolai Eilstrup er tiltrådt som ny kommunikationschef hos Danske Maritime

PRESSEMEDDELELSE 08/08-2018

35-årige Nicolai Eilstrup er per 1. august tiltrådt stillingen som kommunikationschef hos Danske Maritime, brancheforening for leverandører af maritimt udstyr, services, skibsdesign og skibe.

”Den maritime industri gennemgår i disse år en digital transformation. Det er en udvikling vi, som brancheforening for industrien, bestemt ikke går ram forbi i arbejdet med at understøtte vores medlemsvirksomheders ønsker om fair rammevilkår. Derfor har vi oprustet med Nicolai Eilstrup. Han skal sikre, at vi også kan varetage vores medlemmers interesser på de digitale kanaler,” forklarer administrerende direktør Jenny N. Braat om ansættelsen af Nicolai Eilstrup som ny kommunikationschef hos Danske Maritime:

”Som borgere er vi blevet gennemdigitaliserede, og i takt med denne udvikling, er de digitale kanaler også blevet essentielle i det politiske arbejde vi varetager for vores medlemmer. Den digitale interessevaretagelse er vi derfor nødt til at mestre, for også fremadrettet at kunne sikre den maritime industri bæredygtige og fair rammevilkår. Derfor ser jeg frem til et tæt samarbejde omkring Foreningens digitale udvikling.”

”Mange sager starter i dag på nettet, eller udfaldet af dem kan fra den ene dag til den anden ændre fuldstændig karakter som resultat af den meningsudveksling, som sker online mellem politikere og resten af samfundet. Derfor er det vigtigt for den maritime industri at have en klar digital stemme. Den ser jeg rigtig meget frem til at være med til at udvikle sammen med et så kompetent hold som Danske Maritime,” forklarer Nicolai Eilstrup.

Nicolai Eilstrup kommer fra en tilsvarende stilling hos it-virksomheden GlobalConnect A/S, hvor han har været med til at udvikle og varetage virksomhedens presse- og kommunikationsindsats samt dens digitale tilstedeværelse. Han er uddannet cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet og bor på Amager.

Den maritime industris brancheforening, Danske Maritime, er en væsentlig del af det blå Danmark og har været det i snart 100 år. Alligevel bevidner de seneste års store tilvækst i medlemstallet om en branche i fortsat vækst og udvikling. Helt konkret ser man i Foreningen frem til at kunne byde medlem nummer 100 velkommen inden for ganske kort tid.