Del:

Danske Maritime udklækker forsker i maritim fremtid  

Foto fra venstre: Søren Riis, vejleder RUC, Patrick Blackburn, formand for bedømmelseskomite, Matthew Spaniol, Jan-Hendrik Passolth, Universitet Passau, Tyskland, Kristian Borch, DTU.

Ph.d.-afhandling fra Danske Maritimes erhvervsPhD-studerende Matthew Spaniol om ’scenario planning i praksis’ er godkendt og forsvaret på Roskilde Universitet. 

Danske Maritimes ePhD-studerende Matthew Spaniol gennem tre år har nu forsvaret sin afhandling om ’scenario planning in practice’ og bestået med anerkendelse. Forsvaret af afhandlingen fandt sted torsdag den 7. december 2017 på RUC.  

Ph.d.-udvalget fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC havde forud for forsvaret enstemmigt konstateret, at afhandlingen kunne forsvares. Udvalget bemærker, at den ‘er en fornøjelse af læse og giver værdifuldt indsigt i scenarie metodologi’. Matthew har anvendt cases fra Danske Maritimes medlemmer til at udvikle teori og metode om strategiske scenarier. 

“Det er en meget fornem udtalelse fra Ph.d.-udvalget, og jeg er meget glad og stolt på Matthews vegne. Forskning og udvikling er afgørende for den maritime industri, og at det foregår ikke kun på et teknisk niveau, men også på metodeplan, er dette projekt en god repræsentant for,” siger adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime. 

Udviklet med Danske Maritimes medlemmer
Danske Maritime har lagt lokaler og rammer for projektet, der er gennemført med støtte fra Den Danske Maritime Fond.  

Menneskers tanker og adfærd er i det store hele rettet mod fremtiden, men der mangler videnskab om systematisk, bevidst, fokuseret, og strukturel kontrol over de tankegange, vi bruger til daglig. Bare tænk på sidste gang du prøvede at forudse fremtiden! Hvordan gik det? Det var en fornøjelse at udvikle pragmatiske værktøjer til gavn for Danske Maritimes medlemmer og resten af den maritime industri,” siger Matthew Spaniol. 

Matthew Spaniol har accepteret et tilbud fra Aarhus Universitet om at blive en del af forskningsnetværket om ’strategic foresight’ med tilbagevirkende ansættelse fra 1. oktober 2017 med fokus på fremtidig maritim innovation og forretningsmodeller. 

Roser til afhandlingen fra bedømmelseskomite
Ph.d.-udvalget roser Matthew Spaniols afhandling højt, blandt andet med ordene: 

‘Det er sjældent at finde sådan indsigt i management udført af dygtige facilitatorer, men det virkelige bidrag er, hvordan en facilitators indsigter håndteres i teorier om videnskab og teknologistudier. Videnskabelige studier kritiseres ofte for at være beskrivende og ikke give forklaringer på sociale processer. Matthew Spaniol har vist, at det ikke behøver at være sådan. Han demonstrerer, hvordan en scenariefacilitator kan berige videnskabelige studier. Derudover mestrer Matthew Spaniol som en facilitator den delikate balance mellem politik (diplomatisk aspekt), forhandling (det udøvende aspekt), og som researcher vurderer han scenarietræning ud fra et teoretisk perspektiv (videnskabeligt aspekt).’ 

Forskellige kapitler fra afhandlingen er blevet offentliggjort. Se links nedenfor. Hvis du vil have adgang til hele afhandlingen, kontakt Matthew Spaniol på: mas@danskemaritime.dk

The scenario planning paradox

Social foundation of scenario planning

The future multiple