Del:

Danske Maritime vil have ændret IMO-regler for sprinklerdyser på vogndæk

På IMO-sikkerhedsmødet i denne uge møder Danske Maritime med et forslag til at ændre regler for sprinklerdyser på færgers vogndæk. Som reglerne er, må der højst være sænket 60 cm fra loftet, og det giver ikke mening med de stadig større færger.

Det eksisterende IMO MSC cirkulære nr. 1430 kræver, at sprinklerdyser skal placeres højst 60 cm fra undersiden af dækket for at kunne sprede vand over og imellem alle køretøjer.

Formålet at sikre en god spredning af vandet er fornuftig, men når dette kombineres med et bastant afstandskrav for placeringen af dyserne, bliver designere og værfter tvunget til at vælge en uhensigtsmæssig løsning. Afstandskravet kan have været praktisk og fornuftigt en gang, men da skibene bygges større i dag og til øgede belastningskrav, er dimensionerne gået op. Pladedragerne under dæk har i dag højder på op til 1,5 m og med en betydelig flange, hvorfor store skygger og dermed områder som ikke er beskyttet af vand fra sprinklerne.

”Der er eksempler på, at opfyldelse af dette krav har medført, at to sæt sprinklere er blevet monteret – ét til at tilfredsstille kravet og ét til at kunne slukke en eventuel brand,” siger teknisk chef Valdemar Ehlers, Danske Maritime.

Danske Maritime har stillet forslag til IMO om, at dette oprindelige krav revurderes med henblik på, at der fremover kan sikres tilfredsstillende ydeevne for sprinklersystemer med god dækning af relevante områder og last på alle typer og størrelser af RoRo-skibe.