Del:

Danske Maritime vil skabe netværk blandt industriens kvinder

Kun hver femte beskæftigede i den maritime branche er kvinde, og bevæger vi os ud på værkstedsgulvet, er det langt færre, for de fleste af dem arbejder i administrative funktioner. Men den maritime industri har brug for dygtige medarbejdere, så når man taler om behovet for, at flere unge vælger en teknisk uddannelse, handler det i høj grad også om pigerne.

Der er grundlæggende tre udfordringer at løse:

  • At komme væk fra, at tekniske uddannelser mest er for drenge.
  • At få de piger, der så rent faktisk vælger en teknisk uddannelse, til at se de mangfoldige muligheder i den maritime industri, så de får lyst til at sætte kurs mod Det Blå Danmark.
  • At sørge for, at kvinderne føler sig velkomne og godt behandlet i den maritime industri.

Men faktum er, at nogle kvinder føler det svært at være ene kvinde blandt mange mænd. Der kan i nogle tilfælde mangle de rette faciliteter til begge køn ift. omklædning og bad, men det kan også handle om manglende forståelse for barsel eller syge børn fra mandlige kollegaers side eller selve tonen på arbejdspladsen. Det viser en undersøgelse, som Danske Maritime for nylig fik lavet i samarbejde med havnene.

Resultaterne fra rapporten har nu været sat til debat i både København og Frederikshavn, hvilket har givet flere gode pointer at arbejde videre med.

Dels at virksomhederne er nødt til at forholde sig til, hvordan de egentlig byder nye medarbejdere velkommen – herunder hvis der er tale om en kvinde, som måske har lutter mandlige kollegaer. Men også hvad der for de relativt få kvinder i branchen kan give mere arbejdsglæde og dermed bidrage til, at de har lyst til at blive i branchen. En af de ting er netværk kvinderne i mellem, fortæller Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime:

  • Netværk med ligesindede kan give en hel masse. Det er dejligt med noget faglig sparring, men også dejligt at få et fællesskab med andre kvinder på mandsdominerede arbejdspladser, som selv ved, hvordan det er. Nogle kvinder bliver nærmest båret på hænder af deres mandlige kollegaer, men andre oplever lidt udfordringer, som både kan og skal løses. Det handler både om ledelse og gensidig respekt, men også om at bringe de gode idéer videre og så i øvrigt at tale åbent om tingene, siger Jenny Braat.

Derfor går Danske Maritime nu i dialog med sine knap 130 medlemsvirksomheder. Fordi der på mange af virksomhederne kun er få kvinder, kan fx et tværgående netværk blandt alle maritime virksomheder i en given by, være et forslag, og de lokale afdelinger bliver så en del af det nye landsdækkende netværk.

  • I det nye år tager vi fat på at undersøge, hvordan det rent praktisk lader sig organisere bedst, men det er en pointe i sig selv, at der bliver tale om et landsdækkende netværk. Derigennem vil vi arrangere en række årlige møder, hvor dygtige kvinder møder andre dygtige kvinder og får ny inspiration. Samtidig kan vi derfra hente inspirerende rollemodeller, som kan fortælle unge kvinder om vores mange spændende karrieremuligheder og synliggøre, at man overhovedet ikke behøver at være stor og stærk for at klare sig godt i branchen, siger Jenny Braat.