Hjem > Nyheder > Danske Maritimes årsmøde 2022 – i overskrifter og billeder
21. april 2022

Danske Maritimes årsmøde 2022 – i overskrifter og billeder

Der er rigtig mange ting at glæde sig over fra det forgangne år, og på Danske Maritimes årsmøde 2022 fik vi vendt alle de vigtigste emner. Udover at vi var glade for igen at kunne samles og få tid til mange gode snakke på kryds og tværs dagen igennem.

Nogle af hovedpointerne fra årsmødet er, at den maritime industri heldigvis generelt har travlt her på bagkant af krisen, og at ikke mindst den grønne omstilling rummer store forretningsmuligheder for danske virksomheder på verdensmarkedet.

Samtidig er der lagt i kakkelovnen til at bygge nye skibe til det danske forsvar og styrke forsyningssikkerheden, mange danske færger står til at skulle skiftes ud eller gennemgribende renoveres, og verden over er der efterspørgsel eller klima- og miljøvenlige teknologier, hvor Danmark spiller en central rolle.

Men der er naturligvis også en lang række ting, som kræver både innovation, investeringer og mere politisk opbakning. De danske markedsandele i en stærkt konkurrenceudsat maritime branche kommer ikke af sig selv. Ukrainekrigen har skabt en ny sikkerhedssituation, også ift. cyberkriminalitet. Behovet for at tænke i nye baner energimæssigt giver både teknologiske udfordringer og højere omkostninger. Rekruttering er fortsat en udfordring. Og på verdensmarkedet giver øget protektionisme og fortsat svær adgang til dele af Asien fortsat en bekymring.

Men helt grundlæggende står den danske maritime industri stærkt, og årsmødet gav anledning til både fælles optimisme og en bekræftelse af branchens fælles tårnhøje ambitioner på klima- og bæredygtighedsdagsordenen.

Tak til alle gæster for deltagelsen, til vores kompetente oplægsholdere for gode indspark og til politisk kommentator Noa Redington, som styrede os godt gennem dagen.

Læs mere om