Hjem > Tema > Danske Maritimes aktuelle arbejde med FN´s verdensmål
23. oktober 2020

Danske Maritimes aktuelle arbejde med FN´s verdensmål

FN’s verdensmål sætter ord på de 17 største globale udfordringer, som virksomheder verden over bidrager til at løse. Et af de meget store emner er klima, men også en lang række andre emner er relevante for den maritime industri, fx livet i vores verdenshave, ordnede arbejdsforhold og ansvarlige produktionsformer.

Danske Maritime har i samarbejde med både sine medlemmer og en række andre aktører sat fokus på verdensmålene og den relevans, de har for den maritime industri. Afsættet er, at det kan styrke virksomhedens profil og omsætning at gøre verdensmålene til en del af forretningsgrundlaget. På den baggrund er Danske Maritime aktuelt involveret i to tværgående indsatser, som over tid skal komme medlemsvirksomhederne til gavn:

Verdensmålene i praksis – pilotprojekter i branchen

UNDP (United Nations Development Programme) er FN’s største udviklingsorganisation, som er til stede i omkring 170 lande og koordinerer indsatsen for at nå de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030. Organisationen har også kontor i København og arbejder tæt sammen med regeringer, civilsamfundsorganisationer, aktører fra den private sektorer og andre – herunder Danske Maritime.

Sammen har vi modtaget et tilskud fra Den Danske Maritime Fond til et spændende og tværgående projekt, som har til formål at informere bredt i den maritime branche om verdensmålene, og som igennem ti måneder arbejder dybdegående med ti udvalgte virksomheders praktiske brug af verdensmålene, herunder koblingen til egne forretningsmål og forankring i virksomhedens organisation.

Projektet starter i begyndelsen af 2021 og vil udbrede de positive erfaringer, som de involverede virksomheder gør undervejs samt beskrive best practise fra andre områder. UNDP har rundt i verden været involveret i og tovholdt tilsvarende projekter, hvor den røde tråd er at få koblet de relevante målsætninger sammen med den daglige drift, så graden af bæredygtighed og ansvarlighed bliver tydelig både internt i organisationen og udadtil.

Den Maritime Tænketank

Danske Maritime etablerede i november 2019 Den Maritime Tænketank. Som den første industri nedsatte vi en tænketank som led i at sikre, at den danske maritime industri går allerforrest på den grønne dagsorden. Særligt inden for klima og miljø kan Det Blå Danmark for alvor gøre en forskel, ikke kun i Danmark, men i hele verden.

I Folketinget etablerede man i 2017 det såkaldte 2030-netværk, som på tværs af partier samarbejder om implementeringen af FN’s verdensmål i samarbejde med civilsamfundet, erhvervslivet og andre interesserede. Da tænketanken så dagens lys med et pressemøde på Christiansborg sagde erhvervsminister Simon Kollerup:

– Det her er en dagsorden, som fylder rigtigt meget for regeringen. Og for mig som erhvervsminister er det vigtigt, at erhvervslivet er med os, når vi taler bæredygtighed og hele den grønne dagsorden. Det Blå Danmark viser allerede vejen med store ambitioner for den grønne omstilling, og det er yderst positivt, at Danske Maritime nu ønsker at intensivere branchens arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål.

I 2020 er arbejdet i tænketanken blevet udfordret af de mange corona-restriktioner, men arbejdet er i gang og skal ligeledes styrke den maritime industri, forklarer Danske Maritimes direktør Jenny Braat:

– De danske maritime virksomheder er blandt de dygtigste i verden, og nu går vi efter også at blive de dygtigste til at føre verdensmålene ud i praksis. Dels fordi det bidrager til at skabe en bedre verden, dels fordi virksomhederne opnår konkurrencefordele i det globale marked, hvor verdensmålene er en del af rammevilkårene, og dels fordi både nuværende og kommende medarbejdere tydeligt skal kunne se, at den maritime industri tager ansvar.

Medlemmerne i den nye tænketank har alle stor indsigt i verdensmålene og/eller den maritime industri. De udpegede medlemmer er:

Thomas Søby, cheføkonom, Dansk Metal
Steen Hildebrandt, professor, Århus Universitet
Ove Ullerup, ambassadør, Udenrigsministeriet
Lars Hindkjær, direktør, Miljøstyrelsen
Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen
Henrik Sornn-Friese, associeret professor, CBS
Tore Duvold, konstitueret direktør, Innovationsfonden
Christopher Rex, innovationschef, Danmarks Skibskredit
Kristian Cedervall Lauta, prodekan, Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Adam Moe Fejerskov, forsker, DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier
Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne
Anne Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier
Bjarne Foldager, CEO, MAN Energy Solutions
Lars Skytte Jørgensen, Vice-president, Alfa Laval
Hans Sanderson, Seniorforsker, Aarhus Universitet
Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime

Næste møde i tænketanken, hvor hele sektoren er repræsenteret, bliver i januar 2021.

Læs mere om